Zmiany zachowań nabywców w zakresie wykorzystania toreb zakupowych, wskutek zmian prawnych

Klaudia Młoda-Brylewska

Abstract

The increasing public awareness of the threats caused by environmental pollution, escalating consumerism and exhausting natural resources, force consumers to reflect and at the same time pose important decisions that may decide in the coming years about human being. Waste has become one of the main problems of the present times, and their number increases drastically year by year. The purpose of this article is to evaluate changes in the processing of plastic waste in Poland. Among the many known methods of final waste management, recycling and energy recovery are the preferred ways to deal with waste. Over the last decade, Poland has made considerable progress in waste recovery and recycling of plastics, however, their further development will only be possible after taking decisive steps towards intensification of selective collection of household waste.
Author Klaudia Młoda-Brylewska (WT / KPPJ)
Klaudia Młoda-Brylewska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsDirections of changes in the processing of plastic packaging waste in Poland
Pages345-354
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, badania i doniesienia naukowe 2019 : Nauki przyrodnicze i medyczne. Część I, 2019, Idea Knowledge Future , ISBN 9788395114561, 509 p.
Keywords in Polishrecykling, odzysk energii, tworzywa sztuczne
Keywords in Englishrecycling, energy recovery, plastics
Abstract in Polishśrodowiska, eskalujący konsumpcjonizm oraz wyczerpujące się zasoby naturalne, zmuszają konsumentów do refleksji a zarazem stawiają przed ważnymi decyzjami, które mogą w ciągu najbliższych lat zdecydować o ludzkim bycie. Odpady stały się jednym z głównych problemów obecnych czasów, a z roku na rok ich ilość drastycznie wzrasta. Celem niniejszego artykułu jest ocena zmian w zakresie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w Polsce. Spośród wielu znanych metod końcowego zagospodarowania odpadów, recykling i odzysk energii to preferowane sposoby na radzenie sobie z odpadami. W ciągu ostatniej dekady Polska poczyniła niemałe postępy w odzysku odpadów i recyklingu tworzyw sztucznych, jednak ich dalszy rozwój będzie możliwy dopiero, gdy podejmie się zdecydowane kroki w stronę intensyfikacji selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-05-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?