Identyfikacja składowych procesu współkreowania wartości dla klienta

Paweł Bartkowiak

Abstract

The aim of the article is the identification of components of selected areas of value-co-creation process. The way in which customer value is created, is changing. Customer value instead of being embedded in products and services, derives now from positive customer experience. More and more often customer value is created by the cooperation of individual customers with companies and their partners. In the first part of the article value-co-creation concept is presented. In the second part of the article the results of the empirical research con-ducted amongst top level managers of medium and large Polish companies and customers on the following markets: clothes and shoes, durable goods, fitness services and mobile services is presented. Results presentation contains the following research areas: (1 Resources involved in co-creation process, (2)communication channels used in this process and (3)risk related with co-creation process. To identify the components of co-creation process the exploratory factor analysis (EFA) is used.
Author Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsIdentification of co-creation components
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Issue year2017
No9
Pages13-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishklient, przedsiębiorstwo, wartość dla klienta, współkreowanie wartości dla klienta
Keywords in EnglishCustomer value, Management by value, Creating company's value, Empirical researches
Abstract in PolishPodstawowym celem opracowania jest identyfikacja składowych wybranych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta. Sposób tworzenia wartości dla klienta ulega zmianom Jego źródłem jest rezygnacja z koncentracji na wartościach dostarczanych przez konkretne produkty na rzecz budowania pozytywnych doświadczeń klienta. Wartość dla klienta jest coraz częściej kreowana przez konsumentów współpracujących z przedsiębiorstwem i jego partnerami. W pierwszej części pracy zaprezentowano koncepcję współkreowania wartości dla klienta. W drugiej części opracowania przedstawiono wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych z reprezentantami najwyższego szczebla kierownictwa średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz z klientami na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz usług mobilnych. Prezentacja wyników koncentruje się na (1)zasobach angażowanych w proces współkreowani wartości dla klienta, (2)kanałach komunikacji, utylitarnych w tym procesie oraz (3)ryzyku procesu współkreowania wartości dla klienta. Do identyfikacji składowych procesu współkreowania wartości dla klienta wykorzystano metodę eksploracyjnej analizy czynnikowej.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5e5e1a24-a1b1-4513-83e3-3e50956996ab?q=bwmeta1.element.desklight-bec64017-7b71-4f72-9e4e-3dd30822029b;1&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?