Innowacje konstrukcyjno-graficzne w zakresie opakowań jednostkowych produktów konsumpcyjnych

Magdalena Ankiel-Homa

Abstract

The majority of consumer products that could be marketed goods requires packages. Modern packaging contain a huge load of technology and information, which in the era of intensifying market competition makes the package becomes a tool for innovation market offer. Packaging innovations are divided into material, technological, marketing and innovation in branding. The most commonly used innovative solutions in the field of packaging concern structural elements - graphics (marketing innovations). The article presents a detailed characterization of the scope and conditions for the implementation of marketing innovations prepackaged
Author Magdalena Ankiel-Homa (WT / KMP)
Magdalena Ankiel-Homa,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsThe construction - graphics innovations in the field of consumer products packaging
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2015
No2 [CD 2]
Pages1125-1130
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOpakowania; Innowacje w opakowalnictwie; Innowacje marketingowe
Keywords in EnglishPackaging; Innovations in packaging; Marketing innovations
Abstract in PolishWiększość produktów konsumpcyjnych by mogła być wprowadzana do obrotu towarowego wymaga opakowania jednostkowego. Współczesne opakowania zawierają w sobie olbrzymi ładunek technologiczny i informacyjny, co w dobie nasilającej się konkurencji rynkowej sprawia, iż opakowanie staje się narzędziem innowacyjności oferty rynkowej. Innowacje opakowaniowe dzielą się na materiałowe, technologiczne, marketingowe oraz innowacje w znakowaniu. Najczęściej stosowane rozwiązania innowacyjne w zakresie opakowań dotyczą elementów konstrukcyjno-graficznych (innowacje marketingowe). W artykule zaprezentowano szczegółową charakterystykę, zakres i przesłanki wdrażania innowacji marketingowych w opakowaniach jednostkowych.
URL https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7384-artykul
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?