Pomiar i metody zarządzania ryzykiem przy realizacji zadań inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych

Elżbieta Szczepankiewicz , Paulina Wojciechowska

Abstract

Purpose - the object of the paper is to present the point based method of risk assessment which might be used to decrease the risk of investment in units of the public sector, which realize investment tasks. Design/methodology/approach - in response to needs of this paper literature, current law and regulations study was done, and critical analysis of the internal documents of the studied entity was conducted. Findings - the article presents internal documents and procedures of the risk management in the analysed unit realising many investment tasks. Originality/value - the article describes the use of the point-based risk assessment method before the realization of an investment task. The method is characterized by the high utility level and might be used for risk management of any investment task in every entity.
Autor Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz
- Katedra Rachunkowości
, Paulina Wojciechowska
Paulina Wojciechowska
-
Inne wersje tytułuMeasurement and Risk Management Methods of the Investment Tasks in Units of the Public Sector
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr76 t.2
Paginacja461-475
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimryzyko, analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem, kontrola zarządcza, jednostki sektora finansów publicznych
Słowa kluczowe w języku angielskimrisk, risk assessment, risk management, management control, units of the public finance sector
Streszczenie w języku polskimCel - celem artykułu jest prezentacja punktowej metody oceny ryzyka, którą można wykorzystać w celu obniżenia ryzyka inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących zadania inwestycyjne. Metodologia badania - wykorzystane metody badawcze to: studia literatury i przepisów prawnych, a także krytyczna analiza dokumentów wewnętrznych badanej jednostki. Wynik - artykuł prezentuje wewnętrzne metody i procedury zarządzania ryzykiem inwestycji w badanej jednostce realizującej wiele zadań inwestycyjnych. Oryginalność/wartość - w artykule szczegółowo opisano zastosowanie punktowej metody identyfikacji i oceny ryzyka przed realizacją zaplanowanego zadania inwestycyjnego. Metoda ta cechuje się wysoką użytecznością. Można ją stosować do zarządzania ryzykiem w odniesieniu do dowolnego zadania inwestycyjnego w każdej jednostce.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.76/2-34
URL http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-461.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*9 (2020-08-02)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruEfekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?