Manipulowanie zyskami na rynkach wschodzących i rozwiniętych - konsekwencje dla długookresowej wartości przedsiębiorstwa po dokonaniu pierwotnej emisji akcji

Joanna Lizińska

Abstract

Purpose - The research aimed at analysing earnings management around initial public offerings (IPO) and evaluating long-term effects of this phenomenon on the market performance for emerging and developed markets. Design/Methodology/Approach - Earnings manipulation was measured with the use of total accruals. Buy-and-hold abnormal returns were calculated for IPO firms issuing during 2005-2011 on emerging and developed markets. Findings - Earnings management appeared to be practised around issue time as well on emerging as developed markets. More aggressive earnings manipulation in IPO firms resulted in the worse long-term price performance. Originality/Value - The study for markets at different development stage, resulted in measuring the pervasiveness of earning management and describing its consequences. The analysis encompassed a broad sample of firms from 41 countries distinguished by MSCI.
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsEarnings Manipulation on Emerging and Developed Markets: Long-Term Performance Consequences After Initial Public Offering
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No75
Pages297-308
Publication size in sheets0.8
Keywords in PolishZarządzanie zyskami, Rynek kapitałowy, Rynki wschodzące, Pierwsza oferta publiczna, Wartość przedsiębiorstwa
Keywords in EnglishEarnings management, Capital market, Emerging markets, Initial Public Offering (IPO), Enterprise value
Abstract in PolishCel - Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji (IPO) w krajach wschodzących i rozwiniętych można zaobserwować zarządzanie zyskami w okresach okołoemisyjnych, a jeśli tak, to czy istnieje relacja między nasileniem skali zjawiska a etapem rozwoju rynku z jednej strony i wartością spółki w długim okresie z drugiej. Metodologia badania - Pomiaru zjawiska dokonano poprzez obserwację różnic pomiędzy zyskami a przepływami. Dla spółek dokonujących IPO w okresie 2005-2011 na rynkach rozwiniętych i wschodzących oszacowano stopy zwrotu typu buy-and-hold. Wynik - Zaobserwowano wzrost skali manipulowania zyskami w okresie okołoemisyjnym. Spółki w większym stopniu manipulujące zyskami przed debiutem osiągały w długim okresie relatywnie niższe stopy zwrotu. Oryginalność/Wartość - Dla rynków o różnym stopniu rozwoju określono zróżnicowanie skali oraz konsekwencje zjawiska. Analizą objęto 41 krajów rozwiniętych oraz wschodzących indeksowanych przez MSCI.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.75-24
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/75-2015/FRFU-75-297.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-16)
Additional fields
Tytuł numeruRynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?