Budowanie pozycji sieciowej przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo w zrzeszeniach

Justyna Światowiec-Szczepańska , Konrad Bugiera

Abstract

The purpose of this paper is to explore the potential network effects - in terms of informational, reputational and regulatory benefits - that companies can derive from participation in business associations, the latter being construed as synonymous with corporate networks. The paper offers a theoretical underpinning, involving the relational and structural aspects of the social capital theory, for approaching and examining business associations as networks. Based on the theory of social embeddedness, potential network effects are identified, while at the same time bringing attention to the need for diversifying engagement in business associations in order to ensure that the company reaps the benefits of networking by optimizing its bonding (relational embeddedness) and bridging capital (structural embeddedness), and by occupying a structural hole (positional embeddedness).
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
, Konrad Bugiera (UEP)
Konrad Bugiera,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsBuilding a Company's Network Position through Participation in Business Associations
Journal seriesZeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1642-9605, (B 6 pkt)
Issue year2017
No19
Pages29-40
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzrzeszenia gospodarcze, efekty sieciowe, osadzenie sieciowe, osadzenie strukturalne
Abstract in PolishCelem artykułu jest ukazanie potencjalnych efektów sieciowych dotyczących korzyści informacyjnych, reputacyjnych i regulacyjnych osiąganych przez przedsiębiorstwa z racji uczestnictwa w zrzeszeniach gospodarczych, rozpatrywanych jako sieci przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy rozpatrywania zrzeszeń gospodarczych jako sieci uwzględniających nurt relacyjny i strukturalny teorii kapitału społecznego. Na podstawie teorii społecznego osadzenia dokonano identyfikacji potencjalnych efektów sieciowych oraz zwrócono uwagę na konieczność dywersyfikacji zrzeszeń gospodarczych z perspektywy przedsiębiorstwa, gwarantującej korzyści z tytułu powiązań sieciowych dzięki optymalizacji kapitału wiążącego (osadzenia relacyjnego) i pomostowego (osadzenia strukturalnego) oraz zajmowaniu luki strukturalnej (osadzenia pozycyjnego).
URL http://www.bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/Content/580/Budowanie+pozycji+sieciowej+przedsi%C4%99biorstwa+poprzez+uczestnictwo.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruStrategie przedsiębiorstw w sieci
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?