Czynniki sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych w procesie internacjonalizacji - ujęcie relacyjne

Łukasz Małys

Abstract

Ekspansja zagraniczna jest jednym z obszarów działalności przedsiębiorstwa, który może przynosić duże korzyści, szczególnie w długim okresie. Wiąże się jednak z kosztami i wysiłkiem organizacyjnym. Nie wszystkie podmioty odnoszą sukces w procesie internacjonalizacji. Ważnym zagadnieniem jest zatem ustalenie jakie czynniki decydują o powodzeniu podmiotów na rynkach zagranicznych. Tradycyjnie wśród takich czynników wymienia się elementy marketingu mix. Obecnie zaznacza się jednak, że koncentracja wyłącznie na tych obszarach może nie być wystarczająca. Przedsiębiorstwa powinny dążyć również do rozwoju korzystnych relacji biznesowych w procesie internacjonalizacji. Celem rozdziału jest zatem próba weryfikacji wpływu rozmaitych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru relacji biznesowych, na powodzenie przedsiębiorstw produkcyjnych w procesie internacjonalizacji. Zaprezentowane wnioski uzyskano w wyniku badań jakościowych, które przyjęły formę wywiadu standaryzowanego z Dyrektorem ds. Eksportu Apator Powogaz S.A. Analizę przeprowadzono w oparciu o koncepcję dojrzałości przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji, która kładzie szczególny nacisk na powiązania przedsiębiorstwa z rozmaitymi podmiotami. Przeprowadzone badania wskazały, że opisana koncepcja może stanowić dobre narzędzie do analizy działalności zagranicznej przedsiębiorstw. Wymienione komponenty mogą wpływać na sukces przedsiębiorstwa w zakresie ekspansji. Wydaje się jednak, że znaczenie poszczególnych komponentów jest zdeterminowane wielkością przedsiębiorstwa, dostępnymi zasobami, branżą i kierunkiem ekspansji. Dodatkowo wskazano na trudności w pomiarze oraz wzajemne oddziaływanie poszczególnych komponentów.
Autor Łukasz Małys (WGM / KMM)
Łukasz Małys
- Katedra Marketingu Międzynarodowego
Paginacja23-33
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Zwiech Patrycja (red.): Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty, Gospodarka i Organizacja, nr 2, 2017, Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-7867-737-6, 145 s.
Słowa kluczowe w języku polskimekspansja zagraniczna, relacje biznesowe, kluczowe czynniki sukcesu
URL http://wyzwania.kzkl.eu/?a=8/41//4/22/176/0&h=42///12&c=9/3
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 16-04-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?