Rachunkowość zabezpieczeń a proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Marta Mazurowska

Abstract

Purpose - the purpose of this article is to analyze the essence of hedge accounting in the light of the process of enterprise risk management. Design/Methodology/Approach - in this article the author used archival methodology of the research. The research examines objective data collected from polish and english language literature in accounting and risk management area. Findings - hedge accounting is one of the most advanced and simultaneously the most difficult area of financial accounting. Because of its nature international standards setters attempt to standardize its principles, with particular emphasis on reflecting the hedge accounting by the enterprise risk management strategy. Originality/Value - hedge accounting as a tool of supporting the risk management process is important both from a practical and theoretical point of view. That's why it is worth taking the discussion on scientific grounds
Author Marta Mazurowska (WZ / KR)
Marta Mazurowska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsHedge Accounting and Risk Management in the Enterprise
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No77
Pages385-392
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishInstrumenty pochodne, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko
Keywords in EnglishDerivatives, Risk management, Risk
Abstract in PolishCel - celem artykułu jest analiza istoty rachunkowości zabezpieczeń w świetle procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - tak sformułowany cel wymaga przyjęcia adekwatnej metody badawczej, jaką w tym przypadku jest krytyczna analiza opisowa. Wynik - rachunkowość zabezpieczeń jest jednym z najbardziej zaawansowanych i zarazem najtrudniejszych obszarów rachunkowości finansowej. Ze względu na jej naturę na arenie międzynarodowej podejmowane są kolejne próby standaryzacji omawianego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem odzwierciedlania przez rachunkowość zabezpieczeń stosowanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania ryzykiem. Oryginalność/Wartość - znaczenie rachunkowości zabezpieczeń jako instrumentu wspomagającego proces zarządzania ryzykiem jest istotne zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia, tym samym warte jest podjęcia rozważań na gruncie naukowym.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.77-40
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeru Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?