Diversity of FADN Milk Farms in the Regions of the European Union in 2011

Marta Guth

Abstract

The aim of the paper was to show the diversity of FADN dairy farms by presenting standard deviations and Gini coefficients of main features describing these farms in 2011 in relation to 2004. It was considered that the level of differentiation of surveyed households increased, so there was cluster analysis used in order to find regions with the majority of households with similar characteristics, i.e. similar total utilized agricultural area, an alike number of dairy cows with similar milk yield. On this basis there were three typological groups carried out - with a predominance of intensive production, extensive production and "milk factories". It should be noted that despite the inclusion of all countries in the same instruments of support under the CAP, the division for more efficient production in Western Europe and extensive in the countries of Central and Eastern Europe is still visible.
Autor Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuZróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w regionach unii europejskiej w 2011 roku
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Tom17
Nr3
Paginacja119-124
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimMleczarstwo, Produkcja mleka, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Słowa kluczowe w języku angielskimDairy, Milk production, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Streszczenie w języku polskimCelem badań było ukazanie zróżnicowania gospodarstw mlecznych FADN poprzez przedstawienie odchyleń standardowych i współczynników Giniego w 2011 roku w odniesieniu do roku 2004. Uznano, że poziom zróżnicowania badanych gospodarstw wzrósł, dlatego zastosowano analizę skupień w celu odnalezienia regionów z przewagą gospodarstw o podobnych cechach, tj. podobnym areale użytków rolnych, zbliżonej liczbie krów mlecznych o podobnej mleczności. Na tej podstawie wyróżniono trzy grupy typologiczne - z przewagą intensywnej i ekstensywnej produkcji oraz tzw. "fabryk mleka". Pomimo objęcia wszystkich krajów tymi samymi instrumentami wsparcia w ramach WPR, wciąż widoczny jest podział na bardziej efektywną produkcję w Europie Zachodniej i ekstensywną w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
URL https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/233163/2/17-3-Guth.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*8 (2020-08-07)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?