Diversity of FADN Milk Farms in the Regions of the European Union in 2011

Marta Guth

Abstract

The aim of the paper was to show the diversity of FADN dairy farms by presenting standard deviations and Gini coefficients of main features describing these farms in 2011 in relation to 2004. It was considered that the level of differentiation of surveyed households increased, so there was cluster analysis used in order to find regions with the majority of households with similar characteristics, i.e. similar total utilized agricultural area, an alike number of dairy cows with similar milk yield. On this basis there were three typological groups carried out - with a predominance of intensive production, extensive production and "milk factories". It should be noted that despite the inclusion of all countries in the same instruments of support under the CAP, the division for more efficient production in Western Europe and extensive in the countries of Central and Eastern Europe is still visible.
Author Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsZróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w regionach unii europejskiej w 2011 roku
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol17
No3
Pages119-124
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMleczarstwo, Produkcja mleka, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Keywords in EnglishDairy, Milk production, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Abstract in PolishCelem badań było ukazanie zróżnicowania gospodarstw mlecznych FADN poprzez przedstawienie odchyleń standardowych i współczynników Giniego w 2011 roku w odniesieniu do roku 2004. Uznano, że poziom zróżnicowania badanych gospodarstw wzrósł, dlatego zastosowano analizę skupień w celu odnalezienia regionów z przewagą gospodarstw o podobnych cechach, tj. podobnym areale użytków rolnych, zbliżonej liczbie krów mlecznych o podobnej mleczności. Na tej podstawie wyróżniono trzy grupy typologiczne - z przewagą intensywnej i ekstensywnej produkcji oraz tzw. "fabryk mleka". Pomimo objęcia wszystkich krajów tymi samymi instrumentami wsparcia w ramach WPR, wciąż widoczny jest podział na bardziej efektywną produkcję w Europie Zachodniej i ekstensywną w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
URL https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/233163/2/17-3-Guth.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?