Ergodyczność i nieergodyczność otoczenia gospodarczego a rola państwa

Izabela Bludnik

Abstract

Before the recent crisis political decisions were rooted in the neoclassical economics. Using ergodicity axiom and assumption of effective markets (including the financial market) it implied that the path reflecting shifts of the economic system is predetermined and well-known. Hence, liberalism appears to be the only proper kind of policy that allows avoiding exogenous shocks generated by the public authority. The alternative solution of nonergodicity based on the idea of fundamental uncertainty, historical time and bounded rationality has been proposed by Post Keynesians. According to their view in the face of instability and unpredictability of the environment using neoclassical theoretical constructions will inevitably trigger economic crushes. The aim of the paper is to describe the notions of ergodicity and nonergodicity and present their influence on the perceiving of the authority's role and the actions undertaken by the public institutions.
Author Izabela Bludnik (WE / KMiBR)
Izabela Bludnik,,
- KMiBR
Other language title versionsErgodicity, Nonergodicity and the Economic Role of the State
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No180
Pages11-22
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishergodyczność, ekonomia neoklasyczna, nieergodyczność, postkeynesizm, interwencjonizm państwowy
Abstract in PolishCelem artykułu jest przybliżenie idei ergodyczności i nieergodyczności oraz próba ukazania, w jaki sposób wpływają one na postrzeganie roli państwa i działań podejmowanych przez organy administracji publicznej. Zgodnie z założonym celem, w części pierwszej przedstawiono podejście neoklasyczne oparte na aksjomacie ergodyczności. W części drugiej skoncentrowano się na postkeynesowskiej koncepcji nieergodyczności. W ostatniej części artykułu zawarto wnioski dotyczące konsekwencji, jakie niesie ze sobą w wymiarze praktycznym akceptacja tak odmiennych założeń metodologicznych.
URL http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=107062&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruDokonania współczesnej myśli ekonomicznej: racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1 : Problemy teoretyczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?