Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Bartłomiej Pierański

Abstract

Company's ability to create and sustain competitive advantage is strongly related to business excellence. In this article the sources of competitive advantage are investigated. It is highlighted that immaterial resources play a fundamental role in determining success of a firm operating within a highly competitive environment. Several subsets of immaterial resources are analyzed considering their usefulness in a process of obtaining a leading market position. The author emphasizes the importance of distinctive capabilities as well as core competences in building competitive advantage.
Author Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsImmaterial Resources as a Source of Competitive Advantage of an Enterprise
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No359
Pages247-255
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzewaga konkurencyjna, doskonałość organizacyjna, teoria zasobowa przedsiębiorstwa
Abstract in PolishUmiejętność budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej jest ściśle związana z doskonałością organizacyjną. Dlatego w artykule skupiono się na analizie źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wskazano na zasoby niematerialne jako ważny czynnik sukcesu firmy w warunkach konkurencji. Przeanalizowano różne podgrupy zasobów niematerialnych z punktu widzenia ich przydatności w uzyskiwaniu przez przesiębiorstwo widącej roli na rynku. Autor podkreśla rolę wyróżniających umiejętności i kluczowych kompetencji w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-09)
Additional fields
Tytuł numeruZmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?