Rola convention bureau w kształtowaniu potencjału konkurencyjnego miast - założenia projektu badawczego

Natalia Piechota

Abstract

Increasing competition between tourism destinations, including cities, enforces a need of searching for resources and solutions, which will amplify theirs competitiveness potential. One of ways could be attracting events and developing a business tourism or in other words – an events industry. Convention Bureaux are responsible for managing this industry and for that reason their activity could influence on the cities’ competitiveness potential. Therefore, this paper presents the framework of research project. Its aim is to define the significance of convention bureaux in forming the cities’ competitiveness potential. The paper focuses on importance of this topic and presents the research problem, purpose, hypothesis and methods. The paper lays a concept of PhD thesis out.
Author Natalia Piechota (WGM / KT)
Natalia Piechota,,
- Department of Tourism
Other language title versionsThe Significance of Convention Bureau in Forming the Cities’ Competitiveness Potential – Research Project’s Framework
Journal seriesZeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, ISSN 1899-7228, (B 7 pkt)
Issue year2016
No17 (1)
Pages271-282
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishConvention Bureau, branża spotkań, potencjał konkurencyjny, miasta, turystyka
Keywords in EnglishConvention Bureau, events industry, competitiveness potential, cities, tourism
Abstract in PolishZe względu na nasilanie się konkurencji pomiędzy regionami turystycznymi, w tym między miastami, konieczne jest poszukiwanie zasobów i rozwiązań, które przyczynią się do wzmacniania potencjału konkurencyjnego poszczególnych jednostek przestrzennych. Jednym z owych sposobów może być przyciąganie wydarzeń oraz rozwijanie szeroko pojętego przemysłu spotkań, określanego też jako turystyka biznesowa. Zarządzaniem tym segmentem turystyki zajmują się Convention Bureaux, a więc w omawianym zakresie to efektywność prowadzonych przez nie działań powinna wpływać na potencjał konkurencyjny określonego miasta. W związku z powyższym w artykule zawarto najważniejsze założenia projektu badawczego mającego na celu określenie roli Convention Bureau w kształtowaniu tego potencjału. Omówiono przede wszystkim uzasadnienie podjęcia tematu, a także przedstawiono problem badawczy, cel, hipotezę oraz zarys metodyczny. Artykuł stanowi koncepcję rozprawy doktorskiej.
URL http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/dokpdf/zn/fulltext/zeszyt_naukowy_tir_nr_17.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-07-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?