Nowe strategie inwestowania pasywnego - inteligentna beta

Alicja Fraś

Abstract

Passive investing consists in creation of the portfolio, that will most accurate track the chosen stock index. Apart from many theoretical analysis in favor of passive strategies, their popularity is influenced also by its low-cost business model and relatively poor results of actively managed funds in recent years. The research reveals that during last five years 70% of funds did not reach its benchmark level. On American market passive funds comprise already a one third of all the mutual funds' assets. "Smart beta" eliminates limitations of traditional, capitalization based indices, tending to assign too much importance to overvalued companies. By application of alternative schemes of weights, based among others on exchange rate variability or dividend policy "smart beta" reduces the effect of buying high and selling low. For last five years assets managed due to "smart beta" strategy grew in the United States on average by 33% yearly, however in Poland these are still unavailable and passive investment products in offer remain niche
Author Alicja Fraś (WE / KTPiPP)
Alicja Fraś,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsNew Passive Investment Strategies - Smart Beta
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No325
Pages58-69
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinteligentna beta, inwestowanie pasywne
Keywords in Englishpassive investments, smart beta
Abstract in PolishInwestowanie pasywne polega na konstrukcji portfela, który będzie jak najlepiej naśladować wybrany indeks giełdowy. Oprócz licznych przesłanek analitycznych, przemawiających na korzyść strategii pasywnych, na ich popularność wpływają również niskie koszty oraz relatywnie słabe wyniki aktywnie zarządzanych funduszy. Z badań wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat 70% funduszy nie osiąga wyników lepszych niż benchmark. Na rynku amerykańskim fundusze pasywne stanowią już 1/3 ogółu. "Inteligentna beta" eliminuje ułomności tradycyjnych, bazujących na kapitalizacji indeksów - przypisujących zbyt duże znaczenie przewartościowanym spółkom - dzięki zastosowaniu alternatywnych schematów wag opartych m.in. na zmienności kursu czy polityce dywidendowej. Przez ostatnie pięć lat aktywa zarządzane według strategii "inteligentnej bety" w USA rosły średnio o 33% rocznie, jednak w Polsce są one ciągle niedostępne, a oferowane instrumenty pasywne pozostają niszowe
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_325/05.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?