Perspektywy rozwoju polskich powiatów w opinii pracowników urzędów powiatowych

Jan Fazlagić

Abstract

This research paper is based on empirical study conducted by the author among employees of local government offices at county level (NUTS-4). The results were collected through in-depth interviews. The respondent expressed their opinions on such issues as: the impact of intellectual capital on the development of local economies, drivers of growth, priorities for investment decisions, leadership and the barriers for growth as well as the opportunities for change. The paper is concluded by a set of recommendations for decision makers.
Author Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe Development Perspectives of Polish Counties in the Opinion of the Employees of Local Government Offices at County Level
Journal seriesRynek Społeczeństwo Kultura, ISSN 2300-5491, e-ISSN 2449-948X, (B 6 pkt)
Issue year2016
No2 (18)
Pages104-112
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał intelektualny, powiaty, rozwój, inwestycje
Keywords in Englishintellectual capital, counties, development, investment
Abstract in PolishOpracowanie niniejsze zawiera wyniki badań empirycznych dotyczących kapitału intelektualnego powiatów polskich. Badanie przeprowadzono wśród pracowników urzędów powiatowych (NUTS-4) z całej Polski, w formie wywiadu pogłębionego. Respondenci wyrażali swoje opinie m.in. na temat wpływu poszczególnych elementów kapitału intelektualnego na aktualną sytuację powiatów, determinantów wzrostu, priorytetów i preferencji inwestycyjnych powiatów, przywództwa oraz hamulców rozwoju powiatów, a także możliwości poprawy sytuacji. Artykuł kończy się podsumowaniem wyników oraz rekomendacjami dla decydentów.
URL http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2016-flazgi%C4%87.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRozwój regionalny i lokalny
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?