Sektor odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej – realizacja postulatów polityki energetycznej

Michał Borychowski

Abstract

Energy policy has an important place in economic policy, which is clearly visible in the case of the European Union. The importance of this sector is due to the fact that reliable access to energy resources is a prerequisite for long-term economic growth and development. Furthermore, achieving energy self-sufficiency seems to be a strategic objective. On the other hand, with the progress of the socioeconomic development the issue of protection of the environment has increasingly important, because the unsustainable and dynamic economic development can lead to environmental degradation. This makes it necessary to combine the energy policy objectives with the demands for the protection of the environment. The illustration of this are the numerous programs and economic development strategies that take into account precisely these problems and challenges (in the EU there are „Europe 2020 Strategy”, initiative „A resource-efficient Europe”). The aim of this article is to determine the degree of achievement of the objectives of the European Union’s energy policy, expressed in the climate and energy package in the area of renewable energy sources (RES), including liquid biofuels. An attempt was made to assess the development of renewable energy sector and biofuel sector in selected countries, especially in Poland.
Author Michał Borychowski (WE / KMiGŻ)
Michał Borychowski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Pages91-104
Publication size in sheets0.65
Book Polcyn Jan, Głowski Piotr (eds.): Rozwój regionalny i jego determinanty. Tom II, 2015, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, ISBN 978-83-62617-57-9, 284 p.
Keywords in Polishpakiet klimatyczno-energetyczny, 3x20%, odnawialne źródła energii, biopaliwa płynne
Keywords in Englishclimate and energy package, 3x20%, renewable energy sources, liquid biofuels
Abstract in Polish Polityka energetyczna zajmuje poczesne miejsce w polityce gospodarczej, co wyraźnie jest widoczne w przypadku Unii Europejskiej. Znaczenie tego sektora wynika m.in. z faktu, że dostęp do surowców energetycznych i gwarancja dostaw energii są warunkami długotrwałego wzrostu i rozwoju gospodarczego, a osiągnięcie samowystarczalności energetycznej zdaje się stanowić cel strategiczny. Z drugiej jednak strony, wraz z postępem społeczno-gospodarczym zyskuje na znaczeniu kwestia ochrony środowiska naturalnego, które może ulegać degradacji wskutek niezrównoważonego i dynamicznego rozwoju gospodarczego. Powyższe rodzi konieczność kojarzenia celów polityki energetycznej z postulatami dotyczącymi ochrony środowiska przyrodniczego. Odzwieciedleniem tego są liczne programy i strategie rozwoju gospodarczego, które właśnie uwzględniają powyższe problemy i wyzwania (w Unii Europejskiej są nimi m.in. Europa 2020, Europa efektywnie korzystająca z zasobów). Celem pracy jest określenie stopnia realizacji założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej, wyrażonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym w obszarze dotyczącym odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym biopaliw płynnych. Podjęto również próbę oceny rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii i branży biopaliw w wybranych krajach (w tym szczególnie w Polsce) przez pryzmat generowanych wartości obrotów oraz wielkości zatrudnienia
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?