Gospodarcze społeczeństwo obywatelskie - podmioty ekonomii społecznej

Włodzimierz Kaczocha , Jan Sikora

Abstract

This paper presents a theoretical concept of civil society: its origins, understanding of this society, its four forms, including the developing civil society and its entities developed within the social economy, with the forms of foundations, associations and social cooperatives that operate in the region of Greater Poland. The study presents the thesis that, when the contemporary theory of social economy is developed, its creators will be able to adopt, from the theorists of the social economy developed in the interwar period, the view that the economy should aim to achieve the physical goals connected with cultural and ethical values. The paper is an analysis of related literature and secondary materials.
Autor Włodzimierz Kaczocha - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Włodzimierz Kaczocha
-
, Jan Sikora (WE / KSiF)
Jan Sikora
- Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej
Inne wersje tytułuEconomic Civil Society: Subjects of Social Economy
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Tom3
Nr7
Paginacja 57-71
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimspołeczeństwo obywatelskie, gospodarcze społeczeństwo obywatelskie, podmioty ekonomii społecznej
Słowa kluczowe w języku angielskimcivil society, economic civil society, subjects of social economy
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono teoretyczną koncepcję społeczeństwa obywatelskiego: warunki - przyczyny powstania, rozumienie tego społeczeństwa, cztery formy, w tym kształtujące się gospodarcze społeczeństwo obywatelskie oraz jego podmioty rozwijane w ramach ekonomii społecznej, w tym w formach fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych działających w Wielkopolsce. Przedstawiono pogląd, że gdy ukształtuje się współczesna teoria ekonomii społecznej, jej twórcy mogą przejąć od teoretyków ekonomii społecznej, rozwijanej w okresie międzywojennym, stanowisko, że gospodarka powinna osiągać cele materialne powiązane z wartościami kulturowymi, w tym z wartościami etycznymi. Podstawą napisania artykułu była analiza literatury przedmiotu oraz materiałów wtórnych.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/04_kaczocha_sikora.pdf
Językpl polski
Plik
04_kaczocha_sikora.pdf 1.61 MB
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?