Gospodarcze społeczeństwo obywatelskie - podmioty ekonomii społecznej

Włodzimierz Kaczocha , Jan Sikora

Abstract

This paper presents a theoretical concept of civil society: its origins, understanding of this society, its four forms, including the developing civil society and its entities developed within the social economy, with the forms of foundations, associations and social cooperatives that operate in the region of Greater Poland. The study presents the thesis that, when the contemporary theory of social economy is developed, its creators will be able to adopt, from the theorists of the social economy developed in the interwar period, the view that the economy should aim to achieve the physical goals connected with cultural and ethical values. The paper is an analysis of related literature and secondary materials.
Author Włodzimierz Kaczocha - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Włodzimierz Kaczocha,,
-
, Jan Sikora (WE / KSiF)
Jan Sikora,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsEconomic Civil Society: Subjects of Social Economy
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No7
Pages 57-71
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishspołeczeństwo obywatelskie, gospodarcze społeczeństwo obywatelskie, podmioty ekonomii społecznej
Keywords in Englishcivil society, economic civil society, subjects of social economy
Abstract in PolishW artykule przedstawiono teoretyczną koncepcję społeczeństwa obywatelskiego: warunki - przyczyny powstania, rozumienie tego społeczeństwa, cztery formy, w tym kształtujące się gospodarcze społeczeństwo obywatelskie oraz jego podmioty rozwijane w ramach ekonomii społecznej, w tym w formach fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych działających w Wielkopolsce. Przedstawiono pogląd, że gdy ukształtuje się współczesna teoria ekonomii społecznej, jej twórcy mogą przejąć od teoretyków ekonomii społecznej, rozwijanej w okresie międzywojennym, stanowisko, że gospodarka powinna osiągać cele materialne powiązane z wartościami kulturowymi, w tym z wartościami etycznymi. Podstawą napisania artykułu była analiza literatury przedmiotu oraz materiałów wtórnych.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/04_kaczocha_sikora.pdf
Languagepl polski
File
04_kaczocha_sikora.pdf 1.61 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?