Wykorzystanie eksperymentu frakcyjnego do optymalizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego

Sylwester Białowąs , Aleksandra Kaniewska-Sęba

Abstract

When testing tools and marketing messages, the research methods not based on declarations but on the buyers behaviour measurement are increasingly popular. One can observe the growing importance of obtaining data from observations (e.g. mystery shopping) and physiological measurements (e.g. neuromarketing). Experiments, according to the research conducted among Polish marketing managers and employees of advertising agencies, are much less used in this field. One of the obstacles may be a methodological gap in knowledge about the application (in particular about schemes with many variables) in testing and improving marketing communication tools and messages. In the paper, we discuss the use of fractional experiment in optimising direct marketing efforts. We present an example of experiment usage to evaluate versions of promotional e-mailing of Postgraduate Studies in Sales Management at the Poznan University of Economics.
Author Sylwester Białowąs (WZ / KBRiU)
Sylwester Białowąs,,
- Department of Research Markets and Services
, Aleksandra Kaniewska-Sęba
Aleksandra Kaniewska-Sęba,,
-
Other language title versionsApplication of Fractional Experiment in Evaluation of Direct Marketing Effectiveness
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2014
No1
Pages92-103
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polisheksperyment frakcyjny, optymalizacja działań marketingowych, skuteczność marketingu bezpośredniego
Keywords in Englishfractional experiment, optimisation of marketing activities, direct marketing efficiency
Abstract in PolishW testach narzędzi i przekazów marketingowych coraz częściej wykorzystywane są metody badawcze nie bazujące na deklaracjach (wywiady, ankiety), ale na pomiarze zachowań nabywców. Istotne stają się dane pochodzące z obserwacji (np. mystery shopper) i pomiarów fizjologicznych (np. neuromarketing). Natomiast, jak wynika z badań przeprowadzonych wśród menadżerów marketingu i pracowników agencji reklamowych, niewielka jest aktywność przedsiębiorstw w zakresie stosowania eksperymentów. Jedną z przeszkód może być luka w wiedzy, zwłaszcza o charakterze metodycznym, na temat możliwości wykorzystania tej metody badawczej (w szczególności schematów z wieloma zmiennymi) do testowania i doskonalenia przekazu oraz narzędzi komunikacji marketingowej. Artykuł zawiera rozważania na temat zastosowania eksperymentu frakcyjnego do optymalizacji działań marketingowych. Zasadnicza część rozważań dotyczy odnosi się do przykładu zastosowania eksperymentu w ocenie wariantów e-mailingu promującego Studia Podyplomowe Zarządzania Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?