Wpływ metody wyceny współkontrolowanego podmiotu na sytuację finansową wspólnika

Marzena Remlein

Abstract

The purpose of this article is to determine the impact of the valuation method jointly controlled entity on the financial situation of partner. The article has been divided into four parts preceded by an introduction and followed by conclusions. Part one describes the proportional method. The second one presents the equity method. The third focuses on comparison of described methods. The last part presents application of the proportional method and equity method in the process of consolidation of financial statements.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Impact of the Valuation Method Jointly Controlled Entity on the Financial Situation of Partner
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No285
Pages49-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwspółkontrola, współkontrolowane podmioty, wspólne porozumienia, metoda proporcjonalna, metoda praw własności
Keywords in Englishjoint control, jointly controlled entities, joint arrangements, proportional method, equity method
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest określenie wpływu metod wyceny współkontrolowanych podmiotów na sytuację majątkowo-finansową wspólnika. Osiągnięcie powyższego celu wymaga przyjęcia określonej struktury rozważań. Treść artykułu została podzielona na cztery zasadnicze części odnoszące się do: - prezentacji metody proporcjonalnej, - omówienia metodologii metody praw własności, - porównania wcześniej scharakteryzowanych metod, - zastosowania metody proporcjonalnej i metody praw własności w odniesieniu do LOTOS - Air BP Polska sp. z o.o. Osiągnięcie celu artykułu wymagało zastosowania adekwatnych metod badawczych. Wykorzystano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/259486?id=259486&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?