Sustainable Development of Agriculture - Case of Poland

Bazyli Czyżewski , Agnieszka Brelik

Abstract

The paper reviews the concept of sustainable agriculture, indicating its various dimensions. The similarities between sustainable development and sustainable agriculture are demonstrated. The fundamental objective of the paper is to conceptualize sustainable agriculture in Poland. The paper raises several essential issues concerning the lack of such studies in the past and proposes research objectives. Firstly, to present the main issues of sustainable agriculture and to show the possibilities of implementing the idea of sustainable development, an evaluation through the prism of change directions and dynamics, as well as regional differentiation of Polish agriculture, was necessary. Secondly, to present the situation in the economic sustainability of Polish agriculture in the period 2000-2010, the following research methods were employed: monographic and descriptive methods, analysis and synthesis, induction and deduction. Findings of foreign scientists were also used in the research. The analysis of the condition of agriculture considers the main changes that occurred between the years 2000-2010. These were presented on the basis of Main Statistical Office data from statistical yearbooks and reports of agricultural censuses results.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Agnieszka Brelik - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), MNiSW [80]
Agnieszka Brelik,,
-
Other language title versionsZrównoważony rozwój rolnictwa - przypadek Polski
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol16
No2
Pages38-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój, rolnictwo, konkurencyjność
Keywords in Englishdevelopment, agriculture, competiveness
Abstract in PolishCelem badań była konceptualizacja zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju, wskazując jego różne wymiary. Punktem wyjścia do rozważań było wykazanie zależności między zrównoważonym rozwojem i zrównoważonym rolnictwem. Zastosowano następujące metody badawcze: metody monograficzne i opisowe, analizy i syntezy, indukcji i dedukcji. W analizie sytuacji rolnictwa uwzględniono główne zmiany, które zaszły w latach 2000-2010, przedstawiono je na podstawie danych GUS zawartych w rocznikach statystycznych i opracowaniach wyników z powszechnych spisów rolnych.
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172665
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*11 (2021-06-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?