Możliwości wykorzystania nadwyżki ziarna pszenicy do produkcji bioetanolu w Polsce po 2004 roku

Michał Borychowski

Abstract

The aim of the paper was to determine the potential production of wheat market for bioethanol production in Poland after the year 2004. This potential is understood in two ways - as a potential taking into account the current international trade and potential without the participation in international trade (national balance) which can be seen as a potential with limited export and import volumes. The paper has also reviewed the wheat market and the current state of the bioethanol sector in Poland after the year 2004. On the basis of the calculated surplus in wheat market in Poland in the seasons 2004/2005-2014/2015 there is calculation of additional potential production of bioethanol. Poland has considerable production potential in bioethanol sector and it could reduce its import.
Author Michał Borychowski (WE / KMiGŻ)
Michał Borychowski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Possibility of Using Surplus of Wheat for Bioethanol Production in Poland after 2004
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol17
No4
Pages49-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZboża, Produkcja zboża, Biopaliwa
Keywords in EnglishCorn, Corn productions, Biofuels
Abstract in PolishCelem pracy było określenie potencjału produkcyjnego rynku pszenicy dla branży bioetanolu w Polsce po 2004 roku. Potencjał ten może być rozumiany albo jako obecny potencjał uwzględniający wymianę międzynarodową (bilans z Hz) lub jako potencjał bez uczestnictwa w wymianie międzynarodowej (bilans krajowy), który można postrzegać jako potencjał przy ograniczonym eksporcie oraz imporcie. Przestawiono również bilans rynku pszenicy oraz aktualny stan sektora bioetanolu w Polsce po 2004 roku. Na podstawie obliczonych nadwyżek zasobów pszenicy w Polsce w sezonach 2004/2005-2014/2015 dokonano kalkulacji dodatkowej potencjalnej produkcji bioetanolu. Polska ma znaczny potencjał produkcyjny w zakresie tego biokomponentu, dzięki czemu możliwe byłoby ograniczenie jego importu i częściowe budowanie samowystarczalności energetycznej.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/17-4/17-4-Borychowski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?