Ocena poziomu rentowności i stosowanych strategii rentowności giełdowych spółek mięsnych w Polsce

Anna Zielińska-Chmielewska

Abstract

This article aims to identify, measure and assess the profitability of analyzed stock meat enterprises acting in Poland in the period 2010-2015. In the study the method of financial analysis, in particular with individually selected set of financial profitability indicators tailored to the inland meat processing entities was used. Due to the fact to have a complete, full and uninterrupted set of financial data from financial statements, two sources of data collection was used: Polish Monitor B in the period 2010-2013 and the National Court Register in the period 2014-2015. The study shows that the diversity of the used strategies of profitability of the analyzed stock enterprises dependened on the achieved level of its profitability and return on equity, which affects their efficiency. In addition, a higher level and scale of production of meat processing enterprises can be used to justify higher exposure to the risk of their business. The results of the analysis indicate the advisability of further work in this area.
Author Anna Zielińska-Chmielewska (WT / KKG)
Anna Zielińska-Chmielewska,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsAssessment of The Profitability Level and Profitability Strategies of Stock Meat Enterprises in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No487
Pages353-365
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrentowność, strategie rentowności, efektywność, zakłady mięsne, Polska
Keywords in Englishprofitability, strategies of profitability, efficiency, meat processing enterprises, Poland
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja, pomiar i ocena poziomu rentowności badanych zakładów mięsnych w Polsce w latach 2010-2015. W opracowaniu wykorzystano metody analizy finansowej, a w szczególności indywidualnie dobrany zestaw wskaźników księgowych dopasowany do specyfiki podmiotów krajowego rynku mięsa. Ze względu na konieczność utworzenia pełnego i nieprzerwanego ciągu danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych korzystano z dwóch źródeł danych: Monitory Polskie B w okresie 2010-2013 oraz Krajowy Rejestr Sądowy w okresie 2014-2015. Opracowanie wykazało, że zróżnicowanie realizowanych strategii w obszarze rentowności uzależnione jest od poziomu wypracowanego zysku netto i osiągniętej rentowności kapitału własnego, co ma wpływ na efektywność działania badanych zakładów. Wyższy poziom i skala produkcji spółek mięsnych może być uzasadnieniem wyższej ekspozycji na ryzyko prowadzonej działalności. Wyniki analizy wskazują na zasadność prowadzenia dalszych prac w tym zakresie.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.487.31
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39284
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-18)
Additional fields
Tytuł numeruPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?