Informacja w kształtowaniu procesu innowacji produktu

Piotr Bartkowiak , Ireneusz Rutkowski

Abstract

The purpose of this article is to present the information in the process of product innovation and technology of control of these in companies introducing new products into the market. Studies carried out so far reveal a positive relationship between the degree of use of the information derived from market research (marketing information obtained from MDSS/MES) and various measures of new product success. Information technologies discussed should generate eight key types of information required in supporting decision-making process of new product development: the strategic, financial and program management - new product design (internal sources), technical, customer and his needs (internal and external sources), and competition and regulations (external source).
Author Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsInformation in Shaping the Process of Innovation
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2016
No3
Pages34-42
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinformacja, innowacyjny produkt, proces innowacji produktu
Keywords in EnglishInformation, Product innovation, Information process, Information effectiveness
Abstract in PolishProwadzone dotychczas badania wskazują pozytywną korelację pomiędzy stopniem wykorzystania informacji pochodzącej z badań marketingowych, a innymi miernikami obrazującymi powodzenie nowego produktu. W zakresie prac zespołów projektowych niezbędne są także dane i informacje, które istotnie determinują powodzenie nowego produktu. Wykorzystywane technologie informacyjne powinny generować osiem kluczowych rodzajów informacji niezbędnych we wspomaganiu decyzyjnym procesu rozwoju nowego produktu: strategiczne, finansowe, zarządzania projektem, techniczne, dotyczące odbiorcy i jego potrzeb oraz konkurencji i regulacji prawnych. Taki zbiór informacji odpowiada grupom informacji, niezbędnych w procesie formułowania strategicznego planu marketingowego.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-06-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?