From intermediary relationship to multiple relationships – option of developing the network position in the internationalisation process. An exploratory study of a polish food company

Łukasz Małys , Krzysztof Fonfara

Abstract

Tradycyjnie proces internacjonalizacji firmy był rozpatrywany przez pryzmat wejścia (sekwencji wejść) na rynki zagraniczne. Obecnie jest często analizowany w ramach tzw. modeli sieciowych, które uwzględniają znaczenie relacji biznesowych. Zgodnie z ich założeniami proces wejścia nie jest rozumiany jako proces wchodzenia na rynek zagraniczny, ale proces wchodzenia w sieć relacji biznesowych na rynku zagranicznym. Bycie członkiem takiej sieci jest konieczne dla udanej internacjonalizacji, a „członkostwo” w sieci oznacza posiadanie w niej określonej pozycji. Celem artykułu jest identyfikacja na podstawie badania pilotażowego możliwego sposobu budowania pozycji w sieci biznesowej na rynkach zagranicznych przez polskie przedsiębiorstwa branży spożywczej. Artykuł przedstawia przypadek jednej firmy oraz jej działalności na rynku niemieckim od czasu wejścia w 2006 r. Badanie przedsiębiorstwo zaczęło budować pozycję w sieci na rynku zagranicznym, rozwijając silne relacje z jednym podmiotem, który działał jako ważny pośrednik z rynkiem. W wyniku poważnej zmiany otoczenia biznesowego zdecydowało się na zmianę strategii i rozwój słabszych powiązań z różnymi podmiotami. W artykule przedstawiono wiele pytań wynikających z badania pilotażowego, które wymagają pogłębionych badań w przyszłości.
Author Łukasz Małys (WGM / KMM)
Łukasz Małys,,
- Department of International Marketing
, Krzysztof Fonfara (WGM / KMM)
Krzysztof Fonfara,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsOd relacji z pośrednikiem handlowym do relacji wielorakich – opcja rozwoju pozycji w sieci biznesowej w procesie internacjonalizacji. Badania pilotażowe polskiego przedsiębiorstwa branży spożywczej
Journal seriesOlsztyn Economic Journal, ISSN 1897-2721, (0 pkt)
Issue year2019
Vol14
No2
Pages209-221
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishproces internacjonalizacji, pozycja w sieci, sieci biznesowe
Keywords in Englishinternationalisation process, network position, business networks
DOIDOI:10.31648/oej.3972
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171561071
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-05-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?