Metoda identyfikacji procesów ewidencji księgowej w środowisku informatycznym

Wojciech Fliegner

Abstract

This study is located in the area of research termed as discovery processes (process mining), which focuses on the methods and tools used to build process models, their verification and development on the basis of data from event logs commonly available in modern IT systems, where the data describe real (i.e., not hypothetical) business processes. By referring to the achievements of that area of research, the author attempts to develop and implement methods of identifying accounting processes in the organization/institution. To demonstrate the possibility of using the proposed method, the author completed the procedure for data extraction process (from the database of the sample ERP system and from the database of workflow system), and presents the results of analysis of the characteristics of processes constituting the context of the cases examined.
Author Wojciech Fliegner (WZ / KR)
Wojciech Fliegner,,
- Department of Accounting
Other language title versionsMethod of Identifying Accounting Processes in the IT Environment
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No344
Pages144-159
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishprocesy ewidencji księgowej, odkrywanie procesów, process mining
Keywords in Englishaccounting processes, discovery processes, process mining
Abstract in PolishArtykuł mieści się w obszarze badań określanym mianem odkrywania procesów (process mining), który koncentruje się na metodach i narzędziach wykorzystywanych do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych. Autor, odwołując się do dorobku ze wspomnianego obszaru badań, podjął próbę opracowania i implementacji metody identyfikacji procesów ewidencji księgowej organizacji/ instytucji. Aby zaprezentować możliwość wykorzystania proponowanej metody, zrealizowano procedurę ekstrakcji danych procesowych (z bazy danych przykładowego systemu klasy ERP oraz z bazy danych systemu workflow) oraz przedstawiono rezultaty analizy charakterystyk procesów stanowiących kontekst badanych przypadków.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.344.12
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-06-15)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?