Zmiany gospodarki Poznania po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Wanda Gaczek

Abstract

The aim of this article is to clarify the characteristics and changes of selected elements of the city's economy in the last several years. An attempt is made to identify the major moments of transformation of socio-economic environment and the impact of their impact on changes in the economy of Poznan. The analysis included measures of the level of economic growth, changes in business and fluctuations in the number of employed in the economy and in the business sector, labor productivity in industry and construction, wages and selected elements of the research and development sector of the city. Detailed analysis covers the period 2000-2013, but the difficulty of access to statistical data make this period in relation to certain growth factors and segments of the economy had to be shortened.
Author Wanda Gaczek (WZ / KEPiŚ)
Wanda Gaczek,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
Other language title versionsChanges in the Economy of Poznań After Accession to the European Union
Journal seriesRozwój Regionalny i Polityka Regionalna, ISSN 1898-8326, e-ISSN 2353-1428, (B 9 pkt)
Issue year2014
No27
Pages9-24
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishgospodarka miasta, szoki w otoczeniu społeczno-gospodarczym i technologicznym, wahania wzrostu
Abstract in PolishCelem artykułu jest charakterystyka i wyjaśnienie zmian wybranych elementów sfery gospodarki miasta w ostatnich kilkunastu latach. Podejmuje się próbę identyfikacji głównych momentów przeobrażeń otoczenia społeczno-gospodarczego oraz skutków ich oddziaływania na zmiany gospodarki Poznania. Analizą objęto mierniki poziomu wzrostu gospodarczego, zmiany przedsiębiorczości i wahania liczby pracujących w gospodarce oraz w sektorze przedsiębiorstw, wydajności pracy w przemyśle i budownictwie, poziomu wynagrodzeń oraz wybranych elementów sektora badawczo-rozwojowego miasta. Analiza szczegółowa obejmuje lata 2000-2013, ale trudności z dostępem do danych statystycznych powodują, że okres ten w stosunku do niektórych czynników wzrostu i segmentów gospodarki musiał być skrócony.
DOIDOI:10.14746/rrpr.2014.27.02
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 5.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?