Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników

Anna Leszczyłowska

Abstract

The purpose of the paper is to provide empirical evidence on the effective average tax burden (EATR) of small companies which have the status of 'small taxpayer' and as such are subject to some tax advantages in Poland. Design/methodology/approach - in the analysis, an EATR measure is used. It is based on corporate cash flows and it can be seen as a long term tax ratio. Empirical data on 6.775 corporations in Poland from the Amadeus database is used. It covers the period 2012-2015. The analysed companies are divided into two groups depending on their liquidity, which is an important financial feature in the context of tax duties. Some descriptive statistics as well as a nonparametric test are implemented. Findings - the difference between EATR of companies with positive and negative sum of periodical cash flows is statistically significant. The median EATR in the group of taxpayers with negative cash flows equals the nominal tax rate of 19%. The EATR is higher in the group of taxpayers with positive liquidity and it amounts to 31%. In the group of firms with negative cash flows, the EATR is characterized by stronger variation. The EATR is lower in subsequent quartiles, compared to firms with positive liquidity. This may indicate lower tax burden on small taxpayers with negative cash flows. Originality/value - the investigation provides empirical evidence on the EATR of companies with 'small taxpayer' status in Poland. It contributes to the discussion about corporate tax burden, which is especially important bearing in mind raising interest on tax incentives for SMEs within the European Union.
Author Anna Leszczyłowska (WZ / KFP)
Anna Leszczyłowska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsEffective Tax Burden on Businesses With 'Small Taxpayer' Status in the Corporate Income Tax in Poland
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (88), cz. 2
Pages251-260
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPodatek dochodowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Stopa podatkowa
Keywords in EnglishIncome tax, Small business, Tax rate
Abstract in Polishcelem artykułu jest ustalenie wysokości efektywnego przeciętnego obciążenia podatkowego w grupie przedsiębiorstw posiadających status tak zwanego małego podatnika w podatku dochodowym. Metodologia badania - w badaniu wykorzystano metodę ustalania efektywnej przeciętnej stopy podatku dochodowego (effective average corporate tax rate - EATR) opartej na przepływach pieniężnych i rozumianej jako wielookresowa stopa podatku dochodowego. Wykorzystano przy tym dane empiryczne pochodzące z bazy Amadeus za lata 2012-2015. Zastosowana procedura pozwoliła na uwzględnienie zróżnicowania badanych podmiotów pod względem płynności finansowej, która jest istotnym parametrem w kontekście obowiązku zapłaty zobowiązań podatkowych. Obliczono statystyki opisowe oraz przeprowadzono nieparametryczny test zgodności między populacjami. Wynik - różnica między EATR spółek z dodatnimi i ujemnymi przepływami pieniężnymi jest statystycznie istotna. Mediana EATR u podatników z ujemnymi przepływami pokrywa się z nominalną stawką pdop wynoszącą 19%, zaś u podatników z dodatnimi przepływami wynosi ona 31%. Grupa przedsiębiorstw o ujemnej sumie cash flow charakteryzuje się większą zmiennością EATR. Wraz z przechodzeniem do kolejnych kwartyli EATR w przypadku firm z ujemnymi przepływami rośnie wolniej niż w przypadku spółek z dodatnim cash flow, co wskazywałoby na generalnie niższe obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników z ujemnymi przepływami. Oryginalność/wartość - badanie ma charakter empiryczny. Pozwala ono na ustalenie EATR małych podatników w Polsce. Jego wyniki mogą stanowić element dyskusji na temat obciążeń podatkowych przedsiębiorstw szczególnie istotny w kontekście rosnącego zainteresowania podatkowymi środkami wsparcia małych i średnich podmiotów w Unii Europejskiej.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/2-16
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4357.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?