Percepcja ekspozycji towarów w sklepie

Barbara Borusiak , Sergiusz Strykowski , Bartłomiej Pierański

Abstract

The paper presents results of experiment on visual perception of products placed on stores' shelves. The experiment was carried out by using mobile eye-tracker. In the research participated a group of 48 students of Faculty of Management as well as Commodity Science at The Poznan University of Economics and Business. The experiment was conducted in the facility of ShopLab reflecting grocery store.
Author Barbara Borusiak (WZ / KHiM)
Barbara Borusiak,,
- Department of Trade and Marketing
, Sergiusz Strykowski (WIiGE / KTI)
Sergiusz Strykowski,,
- Department of Information Technology
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsPerception of in-store assortment exposure
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No334
Pages108-119
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwewnątrzsklepowe zachowanie nabywców, percepcja ekspozycji towarów, badanie eye-trackingowe
Keywords in Englishin-store consumer behaviour, visual perception of products, eye-tracking
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie prawidłowości percepcji ekspozycji towarów w obrębie regału sklepowego, a w szczególności ustalenie, w jakim stopniu wzrost badanych determinuje sposób patrzenia na ekspozycję towarów na regale. Dla realizacji tego celu przeprowadzono badanie metodą eksperymentu z wykorzystaniem mobilnego eye-trackera na grupie 48 studentów Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w laboratorium ShopLab, które dzięki swojemu wyposażeniu odzwierciedla warunki panujące w sklepie stacjonarnym. Wyniki badania wykazały istotną zależność pomiędzy wzrostem uczestników a wysokością, na jakiej była umieszczona półka, od której rozpoczynali oni poszukiwanie produktu.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318935/edition/301396/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-10-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?