Percepcja ekspozycji towarów w sklepie

Barbara Borusiak , Sergiusz Strykowski , Bartłomiej Pierański

Abstract

The paper presents results of experiment on visual perception of products placed on stores' shelves. The experiment was carried out by using mobile eye-tracker. In the research participated a group of 48 students of Faculty of Management as well as Commodity Science at The Poznan University of Economics and Business. The experiment was conducted in the facility of ShopLab reflecting grocery store.
Autor Barbara Borusiak (WZ / KHiM)
Barbara Borusiak
- Katedra Handlu i Marketingu
, Sergiusz Strykowski (WIiGE / KTI)
Sergiusz Strykowski
- Katedra Technologii Informacyjnych
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański
- Katedra Handlu i Marketingu
Inne wersje tytułuPerception of in-store assortment exposure
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr334
Paginacja108-119
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimwewnątrzsklepowe zachowanie nabywców, percepcja ekspozycji towarów, badanie eye-trackingowe
Słowa kluczowe w języku angielskimin-store consumer behaviour, visual perception of products, eye-tracking
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest określenie prawidłowości percepcji ekspozycji towarów w obrębie regału sklepowego, a w szczególności ustalenie, w jakim stopniu wzrost badanych determinuje sposób patrzenia na ekspozycję towarów na regale. Dla realizacji tego celu przeprowadzono badanie metodą eksperymentu z wykorzystaniem mobilnego eye-trackera na grupie 48 studentów Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w laboratorium ShopLab, które dzięki swojemu wyposażeniu odzwierciedla warunki panujące w sklepie stacjonarnym. Wyniki badania wykazały istotną zależność pomiędzy wzrostem uczestników a wysokością, na jakiej była umieszczona półka, od której rozpoczynali oni poszukiwanie produktu.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318935/edition/301396/content?ref=desc
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 13-10-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?