Descriptive Sensory Analysis of Commercial Clear and Cloudy Apple Juices

Katarzyna Włodarska , Ewa Sikorska

Abstract

Descriptive sensory analysis is one of the most sophisticated, flexible and useful tool in sensory analysis which involves the discrimination and description of both the qualitative and quantitative sensory properties of a product by trained panels of judges. The level of a performance of assessors panel and the quality of the data they provide should be monitor and assess to make proper research and business decisions. Analysis of variance (ANOVA) is one of the most often employed statistical tools used to study differences between products and also to perform tests on sensitivity, assessor reproducibility and panel agreement. The results of the descriptive sensory analysis of commercial apple juices performed by the expert panel showed that juices varied considerably in sensory characteristics. The greater differences were observed between cloudy juices, both in appearance and flavour. Cloudy juices were characterized by higher quality than clear varieties, naturally cloudy pressed juice showed the highest sensory quality. Analysis of variance indicated a good agreement between the panelists, for nearly all attributes. The application of sensory panel performance assessment enabled the identification of the panel weaknesses. A proper assessor training and both quantitative and qualitative reference standards for all descriptors are recommended to improve sensory panel performance.
Author Katarzyna Włodarska (WT / KTiAI)
Katarzyna Włodarska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Ewa Sikorska (WT / KTiAI)
Ewa Sikorska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsSensoryczna analiza opisowa handlowych klarownych i mętnych soków jabłkowych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No3 (48)
Pages76-82
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsensoryczna analiza opisowa, wydajność panelu sensorycznego, ANOVA, sok jabłkowy
Keywords in Englishdescriptive sensory analysis, sensory panel per-formance, ANOVA, apple juice
Abstract in PolishSensoryczna analiza opisowa stanowi najbardziej zaawansowane, elastyczne i użyteczne narzędzie stosowane w badaniach sensorycznych. Umożliwia jakościowe i ilościowe opisanie sensorycznych właściwości produktu przez przeszkolony panel oceniających. Poziom sprawności panelu powinien być kontrolowany i oceniany, aby w oparciu o uzyskane dane podejmować właściwe decyzje badawcze i biznesowe. Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi statystycznych do oceny różnic pomiędzy produktami jest analiza wariancji (ANOVA). Wyniki analizy wariancji umożliwiają również ocenę wrażliwości sensorycznej oceniających, powtarzalność ich ocen oraz zgodność ocen pomiędzy panelistami. Wyniki profilowania sensorycznego komercyjnych soków jabłkowych wykazały dużą zmienność w ich jakości sensorycznej. Największe zróżnicowanie zaobserwowano w wyglądzie i smaku soków mętnych. Jakość soków mętnych oceniono wyżej od jakości soków klarownych, najwyżej oceniono jakość soku tłoczonego na zimno, naturalnie mętnego. Analiza wariancji potwierdziła zgodność ocen pomiędzy panelistami dla prawie wszystkich ocenianych atrybutów. Zastosowanie oceny sprawności panelu sensorycznego umożliwiło identyfikację jego słabości. Rekomenduje się odpowiednie szkolenie oceniających oraz zastosowanie materiałów referencyjnych dla wszystkich deskryptorów sensorycznych w celu poprawy sprawności panelu sensorycznego.
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?