Economic and environmental aspects of the use of low-cost adsorbents for wastewater treatment from pollution

Tomasz Kalak

Abstract

In recent years, household, agricultural and industrial activities have affected the balance of the natural environment, causing drastic climate change and producing wastewater containing high levels of various types of harmful pollution. Due to the limited amount of good quality water, it is necessary to properly clean the wastewater of all impurities. Unfortunately, most of the conventional methods are expensive, so work is underway to find cheap purification methods. This article reviews the literature on the content of various types of toxic components in wastewater, methods for their removal, as well as the possibility of using inexpensive natural materials, agricultural and industrial waste, as well as by-products of processing, collectively called low-cost adsorbents. Economic and environmental aspects of their use for adsorptive removal of pollutants from wastewater, including heavy metals, were discussed. The possibilities of recycling these materials were determined, they were compared with commercial adsorbents, but also a cost analysis was carried out. The results of these literature studies can be useful especially in determining the direction of development of global industry and economy due to resulting social, environmental and economic benefits.
Author Tomasz Kalak (WT / KTiEPP)
Tomasz Kalak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsEkonomiczne i środowiskowe aspekty stosowania tanich adsorbentów do oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2020
No1(62)
Pages26-40
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishtanie adsorbenty, jakość wody, adsorpcja, zanieczyszczenia, oczyszczanie ścieków, recykling, szacowanie kosztów
Keywords in Englishlow-cost adsorbents, water quality, adsorption, pollutants, wastewater treatment, recycling, cost estimation
Abstract in PolishW ostatnich latach działalność gospodarstw domowych, rolnictwa i przemysłu wpłynęła na równowagę środowiska naturalnego, powodując drastyczne zmiany klimatu i wytwarzając ścieki o wysokim poziomie różnego rodzaju szkodliwych zanieczyszczeń. Ze względu na ograniczoną ilość dobrej jakości wody konieczne jest odpowiednie oczyszczanie ścieków z wszelkich zanieczyszczeń. Niestety większość konwencjonalnych metod jest kosztowna, dlatego trwają prace nad znalezieniem tanich metod oczyszczania. W niniejszym artykule dokonano przeglądu literatury na temat zawartości różnych rodzajów toksycznych składników w ściekach, metod ich usuwania, a także możliwości zastosowania niedrogich materiałów naturalnych, odpadów rolniczych i przemysłowych, a także produktów ubocznych procesów przetwarzania, zwanych zbiorczo tanimi adsorbentami. Omówiono ekonomiczne i środowiskowe aspekty ich zastosowania do adsorpcyjnego usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, w tym metali ciężkich. Określono możliwości recyklingu tych materiałów, porównano je z komercyjnymi adsorbentami, ale także przeprowadzono analizę kosztów. Wyniki tych badań literaturowych mogą być przydatne zwłaszcza w określaniu kierunku rozwoju światowego przemysłu i gospodarki ze względu na wynikające z tego korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/225-2020/numer-1-62-2020
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-08-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?