Portfel dwuskładnikowy z trójkątnymi rozmytymi wartościami bieżącymi - podejście alternatywne

Krzysztof Piasecki , Joanna Siwek

Abstract

The main purpose of this article is to present characteristics of a two-asset portfolio in case of present values of assets being given by a triangular fuzzy number. Fuzzy expected discounting factor for a portfolio and imprecision risk assessments for the imprecision burdening a portfolio were appointed throughout the paper. Thanks to this, the influence of portfolio diversification on an imprecision risk was analyzed and some interesting conclusions were stated.
Autor Krzysztof Piasecki (WZ / KIiN)
Krzysztof Piasecki
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
, Joanna Siwek (WIiGE / KBO)
Joanna Siwek
- Katedra Badań Operacyjnych
Inne wersje tytułuTwo-Asset Portfolio with Triangular Fuzzy Present Values - An Alternative Approach
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Rok wydania2017
Tom64
Nr1
Paginacja59-77
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimportfel dwuskładnikowy, wartość bieżąca, trójkątną liczba rozmyta, czynnik dyskonta
Słowa kluczowe w języku angielskimtwo-asset portfolio, present value, triangular fuzzy number, discounting factor
Streszczenie w języku polskimGłówny celem jest przedstawienie właściwości portfela dwuskładnikowego dla przypadku, kiedy wartość bieżąca jest oszacowana za pomocą trójkątnej liczby rozmytej. Wyznaczone zostały rozmyty oczekiwany czynnik dyskonta z portfela oraz oceny ryzyka nieprecyzyjności obciążającego ten portfel. Dzięki temu został opisany wpływ dywersyfikacji portfelowej na ryzyko nieprecyzyjności.
URL https://ps.stat.gov.pl/Article/2017/1/059-078
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*8 (2020-11-20)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?