Zadłużenie publiczne i wzrost gospodarczy w unii gospodarczej i walutowej w latach 2006-2013

Joanna Spychała

Abstract

The main aim of the article is to present the relationships between public debt and economic growth in the Economic and Monetary Union in the period 2006-2013. The article consists of two parts. The first part deals with theoretical analysis of the relationships between economic growth and public debt. The second part of the article examines the relationship between public debt and growth economy in the euro area. The paper verifies the hypothesis that the accumulation of public debt to GDP ratio is accompanied by a decline in the economic growth. In its final part the paper presents the latest economic forecasts in shaping the fiscal outlook and economic growth for the next two years. The article has been prepared based on Eurostat data. The calculations used a category of consolidated general government debt and GDP at market prices.
Author Joanna Spychała (WT / KKG)
Joanna Spychała,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsPublic Debt and Economic Growth in the Economic and Monetary Union in the Period 2006-2013
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No346
Pages270-278
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdług publiczny, wzrost gospodarczy, Unia Gospodarcza i Walutowa
Keywords in Englishpublic debt, economic growth, Economic and Monetary Union
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest analiza relacji między zadłużeniem publicznym a wzrostem gospodarczym w Unii Gospodarczej i Walutowej w latach 2006-2013. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy analizy teoretycznej współzależności między wzrostem gospodarczym a zadłużeniem publicznym. W drugiej części artykułu zbadano związek między długiem publicznym i wzrostem gospodarczym w strefie euro. Zweryfikowano hipotezę, według której narastaniu długu publicznego w relacji do PKB towarzyszy spadek tempa wzrostu gospodarczego. W końcowej części pracy przedstawiono najnowsze prognozy makroekonomiczne w zakresie kształtowania się perspektyw fiskalnych oraz tempa wzrostu gospodarczego na dwa najbliższe lata. Artykuł opracowany został na podstawie danych Eurostatu. W obliczeniach posługiwano się kategoriami: skonsolidowane zadłużenie i deficyt sektora general government oraz PKB w cenach rynkowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.346.25
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?