Kreowanie wiedzy w łańcuchu dostaw

Anna Łupicka , Marta Wieliczko

Abstract

In order to draw up showing contemporary challenges resulting from still changing surrounding the supply chain, concentrated on posing, the transfer and using the knowledge, and new technologies is in order to achieve positive effects of the knowledge management in supply chains, enterprises must cooperate and integrate various areas of their activity with partners. The knowledge is one of deciding factors, letting for creating the competitive edge. The work is showing a few of many factors affecting for the knowledge management, among others role of competence of the social capital in creating the knowledge, as well as the cooperation of partners in supply chains or integration of means of communication and computer systems, also a model SECI was discussed as the model of the knowledge creation in complex systems.
Author Anna Łupicka (WZ / KLiT)
Anna Łupicka,,
- Department of Logistics and Transport
, Marta Wieliczko (UEP)
Marta Wieliczko,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsKnowledge Creation in Supply Chains
Pages109-116
Publication size in sheets0.5
Book Rogaczewski Robert, Zimniewicz Szymon, Zimny Artur (eds.): Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia, 2017, Wydawnictwo Naukowe Sophia, ISBN 978-83-65929-08-2, 233 p.
Keywords in Polishzarządzanie wiedzą, łańcuch dostaw, kompetencje
Keywords in Englishknowledge management, supply chain, competence
Abstract in Polish Celem rozdziału jest wskazanie współczesnych wyzwań wynikających z wciąż zmieniającego się otoczenia łańcucha dostaw, skoncentrowanego na kreowaniu, transferze i korzystaniu z wiedzy, oraz nowych technologii. By osiągnąć pozytywne efekty zarządzania wiedzą w łańcuchach dostaw, przedsiębiorstwa muszą współpracować i integrować różne obszary swojej działalności z partnerami. Wiedza jest jednym z decydujących czynników, pozwalających na kreowanie przewagi konkurencyjnej. Praca ukazuje kilka spośród wielu czynników wpływających na zarządzanie wiedzą, między innymi rolę kompetencji, kapitału społecznego w kreowaniu wiedzy, a także współpracy partnerów w łańcuchach dostaw czy integracji narzędzi komunikacji i systemów informatycznych. Omówiono także model SECI jako wzorzec tworzenia wiedzy w systemach złożonych.
URL https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/13664/transport_logistyka_w_przedsiebiorstwie_miescie_regionie.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?