Competitiveness of trading companies - the role of selected knowledge sources

Marcin Soniewicki

Abstract

Knowledge is currently crucial resource for every company that wants to become, and remain competitive. Unfortunately, its elements quickly become out of date. Enterprises need to constantly acquire or develop new knowledge in order to not be overtaken by competitors. Moreover, knowledge elements that are priceless for one kind of company might be useless for the other. That is why this article concentrates on the specific type of firms - wholesale and retail trading companies. During the quantitative research I have analyzed 240 such entities (1) regarding the intensity of use of twelve most popular, in the knowledge management literature, knowledge sources. The results show that the most intensively used are market related knowledge sources, like: customers, suppliers and competitors. Very important for this type of firms are also publications, external trainings and market research. Nevertheless, the key conclusion is the result of comparison of number of knowledge sources used by trading companies and their competitiveness index. It shows that the more knowledge sources such firms use, at least with average intensity, the more competitive they are.
Autor Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki
- Katedra Marketingu Międzynarodowego
Inne wersje tytułuKonkurencyjność przedsiębiorstw handlowych - rola wybranych źródeł wiedzy
Tytuł czasopisma/seriiOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Rok wydania2017
Nr4A (179)
Paginacja61-73
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimhandel, wiedza, zarządzanie wiedzą, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna
Słowa kluczowe w języku angielskimtrade, knowledge, knowledge management, competitiveness, competitive advantage
Streszczenie w języku polskimWiedza jest obecnie kluczowym zasobem dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa, które chce pozostać konkurencyjne. Niestety, jej elementy szybko stają się nieaktualne. Przedsiębiorstwa muszą stale pozyskiwać lub rozwijać nową wiedzę, aby nie zostać wyprzedzone przez konku - rentów. Ponadto elementy wiedzy, które są bezcenne dla jednego rodzaju przedsiębiorstw, mogą być bezużyteczne dla innego. W związku z tym niniejszy artykuł koncentruje się na określonym rodzaju przedsiębiorstw - podmiotach zajmujących się sprzedażą - zarówno hurtową, jak i detaliczną. 240 tego rodzaju firm zostało przebadanych w ramach badania ilościowego (1). W ramach niniejszego artykułu sprawdzono poziom wykorzystania dwunastu źródeł wiedzy, najczęściej wymienianych przez autorów w literaturze dotyczącej zarządzania wiedzą. Wyniki pokazały, że analizowane przedsiębiorstwa najintensywniej wykorzystują takie źródła jak: klienci, dostawcy i konkurenci. Bardzo ważne są dla nich także publikacje, zewnętrzne szkolenia oraz badania rynku. Jednak kluczowym wnioskiem jest rezultat ostatniej analizy. Wynika z niej, że im więcej przedsiębiorstwa handlowe wykorzystują źródeł wiedzy, z przeciętną lub wyższą intensywnością, tym są one bardziej konkurencyjne.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_4A_(179).pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?