Competitiveness of trading companies - the role of selected knowledge sources

Marcin Soniewicki

Abstract

Knowledge is currently crucial resource for every company that wants to become, and remain competitive. Unfortunately, its elements quickly become out of date. Enterprises need to constantly acquire or develop new knowledge in order to not be overtaken by competitors. Moreover, knowledge elements that are priceless for one kind of company might be useless for the other. That is why this article concentrates on the specific type of firms - wholesale and retail trading companies. During the quantitative research I have analyzed 240 such entities (1) regarding the intensity of use of twelve most popular, in the knowledge management literature, knowledge sources. The results show that the most intensively used are market related knowledge sources, like: customers, suppliers and competitors. Very important for this type of firms are also publications, external trainings and market research. Nevertheless, the key conclusion is the result of comparison of number of knowledge sources used by trading companies and their competitiveness index. It shows that the more knowledge sources such firms use, at least with average intensity, the more competitive they are.
Author Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsKonkurencyjność przedsiębiorstw handlowych - rola wybranych źródeł wiedzy
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2017
No4A (179)
Pages61-73
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishhandel, wiedza, zarządzanie wiedzą, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna
Keywords in Englishtrade, knowledge, knowledge management, competitiveness, competitive advantage
Abstract in PolishWiedza jest obecnie kluczowym zasobem dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa, które chce pozostać konkurencyjne. Niestety, jej elementy szybko stają się nieaktualne. Przedsiębiorstwa muszą stale pozyskiwać lub rozwijać nową wiedzę, aby nie zostać wyprzedzone przez konku - rentów. Ponadto elementy wiedzy, które są bezcenne dla jednego rodzaju przedsiębiorstw, mogą być bezużyteczne dla innego. W związku z tym niniejszy artykuł koncentruje się na określonym rodzaju przedsiębiorstw - podmiotach zajmujących się sprzedażą - zarówno hurtową, jak i detaliczną. 240 tego rodzaju firm zostało przebadanych w ramach badania ilościowego (1). W ramach niniejszego artykułu sprawdzono poziom wykorzystania dwunastu źródeł wiedzy, najczęściej wymienianych przez autorów w literaturze dotyczącej zarządzania wiedzą. Wyniki pokazały, że analizowane przedsiębiorstwa najintensywniej wykorzystują takie źródła jak: klienci, dostawcy i konkurenci. Bardzo ważne są dla nich także publikacje, zewnętrzne szkolenia oraz badania rynku. Jednak kluczowym wnioskiem jest rezultat ostatniej analizy. Wynika z niej, że im więcej przedsiębiorstwa handlowe wykorzystują źródeł wiedzy, z przeciętną lub wyższą intensywnością, tym są one bardziej konkurencyjne.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_4A_(179).pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?