International Agri-Food Trade and Sustainable Agriculture - The Reason for Protection?

Agnieszka Sapa

Abstract

The aim of the study was to identify goals of imposing non-tariff measures such as SPS and TBT in agrifood trade in association with the concept of sustainable agriculture. The relationships between agri-food trade and the environment and food safety were described. In quantitative analysis the data from the WTO-TIP Goods database for the years 1996, 2006 and 2016 were used. The study confirmed that the imposing SPS and TBT measures are determined by characteristics of sustainable agriculture and can be treated as premises for non-tariff protectionism.
Author Agnieszka Sapa (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Sapa,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsHandel rolno-żywnościowy a rolnictwo zrównoważone - przesłanka dla protekcji?
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol18
No5
Pages218-223
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishhandel rolno-żywnościowy, rolnictwo zrównoważone, środki pozataryfowe, SPS, TBT
Keywords in Englishagri-food trade, sustainable agriculture, non-tariff measures, SPS, TBT
Abstract in PolishCelem badań było zidentyfikowanie przyczyn stosowania w handlu rolno-żywnościowym środków pozataryfowych typu SPS i TBT, związanych z koncepcją rolnictwa zrównoważonego. Określono relacje handlu rolno-żywnościowego ze środowiskiem naturalnym oraz bezpieczną żywnością. W analizie ilościowej posłużono się danymi pochodzącymi z bazy WTO I-TIP Goods dla lat 1996, 2006 i 2016. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wprowadzanie środków SPS i TBT determinowane jest cechami rolnictwa zrównoważonego i stanowi przesłankę dla pozataryfowego protekcjonizmu.
URL rn.seria.com.pl/rn/category/6-18-5.html?download=284:18-5-sapa
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?