Linked Geodata for Profiling of Telco Users

Krzysztof Węcel

Abstract

There is a growing interest in location-based profiling of users de-fined as combining geo-data with anonymous on-line profiles. The profile of an entity usually consists of concepts accompanied by a weight specifying a relative importance of the given concept for making an analysed entity distinct. The proposed profiling method of telco users is a two-step approach. First, profiles of mobile tower stations (BTS) are created based on crowdsourced geographical information. Second, they are used to generalise the behaviour of a calling user, which is determined from Call Detail Records (CRD). The linked data cloud is considered as an additional knowledge source in the user modelling process
Author Krzysztof Węcel (WIiGE / KIE)
Krzysztof Węcel,,
- Department of Information Systems
Other language title versionsPowiązane geodane dla profilowania użytkowników telco
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No234
Pages199-213
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish dane powiązane, profilowanie użytkownika, powiązane geodane, logi połączeń, użytkownik mobilny, telco, cdr, bts, lgd, osm
Keywords in English linked data, user profiling, linked geodata, call detail record, mo-bile user, telco, cdr, bts, lgd, osm
Abstract in PolishObserwuje się rosnące zainteresowanie geograficznym profilowaniem użytkowników, rozumianym jako łączenie danych geograficznych z anonimowymi profilami użytkowników. Profil jednostki zazwyczaj składa się z pojęć geograficznych oznaczonych wagami, odzwierciedlającymi względną ważność poszczególnych pojęć dla odróżniania użytkowników. Proponowana metoda profilowania użytkowników sieci komórkowych jest dwuetapowa. W pierwszej kolejności tworzone są profile stacji przekaźnikowych (BTS) na podstawie społecznie dostarczonych informacji geograficznych. Następnie te profile są wykorzystywane do uogólnienia zachowania użytkownika, wynikającego z analizy logów jego połączeń (CDR). Chmura danych powiązanych (linked data) jest wykorzystywana jako dodatkowe źródło wiedzy w procesie modelowania użytkownika
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_234/15.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?