Application of Solubility Parameters in Selection of Solvents for Efficient Extraction of Phenolic Antioxidants from Barley (Hordeum vulgare L.) Grass

Justyna Kiewlicz , Ryszard Zieliński

Abstract

The aim of this work was to determine a practical usefulness of solubility parameter and its components to determine the composition of solvents for efficient extraction of phenolic antioxidants present in powdered barley grass. Antioxidant activity of the extracts was determined colorimetrically using the standard Folin-Ciocalteu method. Numerical values of Hildebrandt solubility parameter, Hansen solubility parameter components and Bagley solubility parameter components for few solvents used for extraction we have computed by means of Hoy's method. The numerical values of the parameters obtained in such a way for several pure solvents and of two component mixtures were correlated with the antioxidant activity of the obtained extracts. We have found that among various tested solubility parameters of the solvents proposed as extrahents of phenolic antioxidants present in barley grass we can recommend application of the following indices: Hildebrandt solubility parameter δ, hydrogen bonding contribution δH to the Hansen solubility parameter and Bagley δA contribution to the solubility parameter.
Author Justyna Kiewlicz (WT / KTiAI)
Justyna Kiewlicz,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsZastosowanie parametrów rozpuszczalności w doborze rozpuszczalników do wydajnej ekstrakcji przeciwutleniaczy fenolowych z młodego jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (50)
Pages116-127
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmłody jęczmień, ekstrakcja, parametry rozpuszczalności, aktywność przeciwutleniająca, flawonoidy, związki polifenolowe
Keywords in Englishbarley grass, extraction, solubility parameters, antioxidant activity, flavonoids, polyphenolic compounds
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy było określenie praktycznej przydatności parametru rozpuszczalności i jego składowych do określenia składu rozpuszczalnika dla efektywnej ekstrakcji przeciwutleniaczy fenolowych obecnych w sproszkowanym młodym jęczmieniu. Aktywność przeciwutleniającą ekstraktów określano kolorymetrycznie przy zastosowaniu standardowej metody Folina-Ciocalteu. Wartości liczbowe parametru rozpuszczalności Hildebrandta, składowych parametru rozpuszczalności Hansena oraz składowych parametru rozpuszczalności Bagleya dla rozpuszczalników używanych do ekstrakcji obliczono metodą Hoya. Obliczone w ten sposób liczbowe wartości parametrów rozpuszczalności czystych rozpuszczalników i ich dwuskładnikowych mieszanin skorelowano z aktywnością przeciwutleniającą otrzymanych ekstraktów. Stwierdzono, że spośród różnorodnych testowanych parametrów rozpuszczalności rozpuszczalników proponowanych jako ekstrahenty przeciwutleniaczy fenolowych obecnych w młodym jęczmieniu można polecić następujące wskaźniki: parametr rozpuszczalności Hildebrandta δ, składową wiązań wodorowych δH do wartości parametru rozpuszczalności Hansena oraz składową δA do wartości parametru rozpuszczalności Bagleya.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.01.11
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/193-2017/numer-1-50-2017/497-zastosowanie-parametrow-rozpuszczalnosci-w-doborze-rozpuszczalnikow-do-wydanej-ekstrakcji-przeciwutleniaczy-fenolowych-z-mlodego-jeczmienia-hordeum-vulgare-l
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?