Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa handlowe w ocenie przedstawicieli samorządów terytorialnych

Magdalena Stefańska

Abstract

Local governments belong to important for companies groups of stakeholders. Although they have a significant impact on businesses, they often are omitted in corporate communication. The aim of the article is to introduce the image of socially responsible commercial enterprises for local governments as a result of their communication activities. The article presents the results of research carried out among representatives of local governments on the social perception of the role and involvement of commercial enterprises. The research was funded by a grant funded by the National Science Centre No. DEC-2011/03/B/HS4/03576
Author Magdalena Stefańska (WZ / KSM)
Magdalena Stefańska,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsSocially Responsible Trade Companies in the Assessment of Local Government Representatives
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No8 [CD]
Pages679-689
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSamorząd terytorialny, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Handel detaliczny, Przedsiębiorstwo handlowe, Badania ankietowe, Wyniki badań
Keywords in EnglishLocal government, Corporate Social Responsibility (CSR), Retail trade, Commercial enterprises, Questionnaire survey, Research results
Abstract in PolishWśród istotnych dla działalności przedsiębiorstw interesariuszy ważną grupę stanowią lokalne władze samorządowe. Mimo, że mają istotny wpływ na ich działalność, są one często pomijane w komunikacji przedsiębiorstw z otoczeniem. Celem artykułu jest ocena wizerunku społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw handlowych przez przedstawicieli samorządów lokalnych. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządów na temat postrzegania roli i społecznego zaangażowania przedsiębiorstw handlowych. Badania sfinansowano ze środków finansowanego przez NCN grantu DEC-2011/03/B/HS4/03576
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?