Systems thinking in project management: theoretical framework and empirical evidence from Polish companies

Tomasz Kopczyński , Maciej Brzozowski

Abstract

This research examines new directions in project management and systems thinking theory and practice. Relevant literature is synthesized to provide a holistic picture of current knowledge of the topic, highlighting meanings, principles, prerequisites, process and consequences. The major aim of the research is to investigate the nature of systems thinking in project management. The research methodology was divided into two phases: (1) designing a theoretical framework for applying systems thinking into project management; (2) evaluating project management practices of enterprises in Poland, to identify their approaches, actions, methods and problems related to the application of systems thinking in project management. Conducted research has shown that there is a gap in the field of systems thinking in project management, which can be seen in the divergence of expectations of executive management with management practices in this regard.
Author Tomasz Kopczyński (WZ / KZS)
Tomasz Kopczyński,,
- Department of Strategic Management
, Maciej Brzozowski (WZ / KZS)
Maciej Brzozowski,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsMyślenie systemowe w zarządzaniu projektami: model teoretyczny oraz jego weryfikacja na grupie polskich przedsiębiorstw
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe. Administracja i Zarządzanie], ISSN 2082-5501, (B 9 pkt)
Issue year2015
No107
Pages 79-88
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie projektami, myślenie systemowe, zwinne zarządzanie projektami, podejścia do zarządzania projektami, metodyka zarządzania projektam
Keywords in Englishproject management, systems thinking, agile project management, approaches to project management, project management methodology
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania są nowe kierunki badań w zarządzaniu projektami oraz myśleniu sieciowym. Przedstawiono wyniki badań literaturowych ukazujących całościowy przegląd aktualnej wiedzy z przedmiotowego zakresu, wyjaśniając podstawowe pojęcia, reguły, przesłanki, procesy oraz ich konsekwencje. Podstawowym celem opracowania jest określenie istoty myślenia systemowego w zarządzaniu projektami. Postępowanie badawcze podzielono na dwie podstawowe części: (1) zaproponowanie koncepcji teoretycznego modelu wykorzystania myślenia systemowego w zarządzaniu projektami, oraz (2) ocenę praktyki zarządzania projektami w polskich przedsiębiorstwach, ukierunkowaną na identyfikację stosowanego podejścia, działań, metod i problemów związanych z aplikacją myślenia systemowego w zarządzaniu projektami. Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie luki w stosowaniu myślenia systemowego w zarządzaniu projektami, związanej z rozbieżnością pomiędzy oczekiwaniami naczelnego kierownictwa a praktyką działań kierowniczych
URL http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/107-2015_7.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?