Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej (GTM) w badaniu koopetycji w klastrach

Marta Götz , Barbara Jankowska

Abstract

Clusters are defined as geographic concentrations of interconnected companies and associated institutions representing particular economic sector which compete and cooperate. The richness of cluster's definition (difficulty in unified identifying, diagnosing the grapes), imprecise nature of cluster (as an economic and social phenomenon)in conjunction with the importance of the meaningof a specific location as a context for specific activities of the cluster along with the inherent nature of the competitive cooperation, immanent for the clusters, justify the use of the grounded theory methodology (GTM) for their exploration. It aims at both proving the thesis discussing the usefulness of applying the grounded theory methodology in exploring clusters' coopetition as well as exemplifying such application for studying clusters' internationalization processes.
Author Marta Götz - Akademia Finansów i Biznesu Vistula, MNiSW [80]
Marta Götz,,
-
, Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsGTM's Applicability for Studying Coopetition in Clusters
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol12
No3
Pages185-205
Publication size in sheets1
Keywords in Polishteoria ugruntowana, klastry, koopetycja
Abstract in PolishKlastry to znajdujące się w geograficznej bliskości grupy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji współpracujących ze sobą i konkurujących, specjalizujące się pewnym obszarze działalności. Bogactwo definicji klastra (czyli trudności w ich ujednoliconym identyfikowaniu, diagnozowaniu gron), niedoprecyzowanie charakteru skupisk (jako kategorii ekonomicznej, społecznej) w połączeniu ze znaczeniem specyficznej lokalizacji jako kontekstu działania klastra wraz z procesowym charakterem immanentnej dla klastrów konkurencyjnej współpracy uzasadniają zastosowanie do ich eksploracji metodologii teorii ugruntowanej (GTM, grounded theory method). Artykuł porusza teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania GTM w badaniach zjawiska koopetycji w klastrach. Jego celem jest zarówno uzasadnienie tezy zakładającej użyteczność stosowania metodologii teorii ugruntowanej w eksploracji koopetycji w klastrach, jak i zobrazowanie możliwej aplikacji na przykładzie procesu internacjonalizacji tego typu skupisk.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.47.10
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?