Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstwa w procesie tworzenia wartości dla nabywców

Zygmunt Waśkowski

Abstract

The ability to offer more customer value than others is what constitutes a company’s competitive advantage in its market. Corporate competences result to be a resource that might determine whether this situation will be unchanged for a longer time. These competences are unique due to their intangibility, lack of substitutes, lasting, and difficulty of identification by the competitors. This article concentrates on the connection between corporate competences and customer value. It presents the model of managing competences, which incorporates creating value and developing competences based on external relationships
Author Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsManaging Corporate Competences in the Process of Creating Customer Value
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No5 (376)
Pages300-309
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkompetencje przedsiębiorstwa, przewaga konkurencyjna, wartość dla nabywców
Keywords in Englishcorporate competences, competitive advantage, customer value
Abstract in PolishUmiejętność oferowania nabywcom wartości wyższej niż robią to inni stanowi o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Zasobem, który może przesądzić o tym, czy taka sytuacja będzie możliwa w dłuższym okresie okazują się kompetencje organizacji. O ich wyjątkowości świadczą takie cechy, jak: niematerialna postać, brak substytutów, trudność do zidentyfikowania przez konkurentów, trwałość. W artykule skoncentrowano się na powiązaniu między kompetencjami przedsiębiorstwa a wartością dla nabywców. Zaprezentowano model zarządzania kompetencjami uwzględniający tworzenie wartości oraz rozwój kompetencji w oparciu o relacje zewnętrzne.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fbdc6710-0ed6-4693-b9f4-4ffdc52cebe8/c/IBRKK-handel_wew_5-2018-_1_-300-309.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?