The Use of Futures Rapeseed Contracts Exemplified by A Trading Company in Poland

Anna Zielińska-Chmielewska , Mirosław Walawski

Abstract

This article focuses on specific aspects of price risk management in agricultural business, with the aim of discussing a relevant hedging method for managing the commodity risks associated with agricultural production. The purpose of the paper is to carry out a simulation of futures contracts on rapeseed offered by a foreign commodity exchange. The Euronext platform allows hedging of raw material purchase prices for rapeseed trading company operating in Poland. The analysis showed that in the analyzed crop year from July 2014 to June 2015 much better economic effect was observed for unhedged transactions rather than for hedged transactions. The simulation showed that hedging transactions are used to minimize the risk but under no circumstances can they eliminate it. Additionally, hedging transactions protect against negative currency rate changes and bring profits in case of positive price fluctuation.
Autor Anna Zielińska-Chmielewska (WT / KKG)
Anna Zielińska-Chmielewska
- Katedra Koniunktury Gospodarczej
, Mirosław Walawski ()
Mirosław Walawski
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Inne wersje tytułuZastosowanie kontraktów futures na rzepak przez przedsiębiorstwa handlowe w Polsce
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Nr450
Paginacja669-681
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimzarządzanie ceną, giełda towarowa, kontrakty futures, Euronext, Polska
Słowa kluczowe w języku angielskimcommodity price management, hedging, futures contract, Euronext, Poland
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu było przeprowadzenie rachunku symulacyjnego w zakresie wykorzystania kontraktów terminowych typu futures oferowanych na giełdzie towarowej Euronext w celu zabezpieczania cen zakupu rzepaku przez przedsiębiorstwo handlowe w Polsce. Do analizy wykorzystano dane w postaci historycznych cen kontraktów futures na rzepak na polskim rynku gotówkowym (spot) i na europejskiej giełdzie terminowej Euronext. Wyniki badań wykazały, że stosowanie technik zabezpieczania cen zakupu rzepaku w celu zabezpieczenia jego ceny w przyszłości umożliwia ograniczenie strat ekonomicznych, wpływając na poziom wypracowanych wyników (zysków bądź strat) prowadzonej działalności. Artykuł stanowi kontynuację badań nad specyfiką i zróżnicowaniem poziomu efektywności podmiotów agrobiznesu w Polsce. Otrzymane wyniki i rezultaty wcześniejszych opracowań uzasadniają konieczność prowadzenia dalszych prac w tym zakresie, także przy wykorzystaniu kontraktów futures.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.450.58
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35978&from=publication
Języken angielski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruPolityka ekonomiczna
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?