The Use of Futures Rapeseed Contracts Exemplified by A Trading Company in Poland

Anna Zielińska-Chmielewska , Mirosław Walawski

Abstract

This article focuses on specific aspects of price risk management in agricultural business, with the aim of discussing a relevant hedging method for managing the commodity risks associated with agricultural production. The purpose of the paper is to carry out a simulation of futures contracts on rapeseed offered by a foreign commodity exchange. The Euronext platform allows hedging of raw material purchase prices for rapeseed trading company operating in Poland. The analysis showed that in the analyzed crop year from July 2014 to June 2015 much better economic effect was observed for unhedged transactions rather than for hedged transactions. The simulation showed that hedging transactions are used to minimize the risk but under no circumstances can they eliminate it. Additionally, hedging transactions protect against negative currency rate changes and bring profits in case of positive price fluctuation.
Author Anna Zielińska-Chmielewska (WT / KKG)
Anna Zielińska-Chmielewska,,
- Department of Business Activity
, Mirosław Walawski (UEP)
Mirosław Walawski,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsZastosowanie kontraktów futures na rzepak przez przedsiębiorstwa handlowe w Polsce
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No450
Pages669-681
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzarządzanie ceną, giełda towarowa, kontrakty futures, Euronext, Polska
Keywords in Englishcommodity price management, hedging, futures contract, Euronext, Poland
Abstract in PolishCelem artykułu było przeprowadzenie rachunku symulacyjnego w zakresie wykorzystania kontraktów terminowych typu futures oferowanych na giełdzie towarowej Euronext w celu zabezpieczania cen zakupu rzepaku przez przedsiębiorstwo handlowe w Polsce. Do analizy wykorzystano dane w postaci historycznych cen kontraktów futures na rzepak na polskim rynku gotówkowym (spot) i na europejskiej giełdzie terminowej Euronext. Wyniki badań wykazały, że stosowanie technik zabezpieczania cen zakupu rzepaku w celu zabezpieczenia jego ceny w przyszłości umożliwia ograniczenie strat ekonomicznych, wpływając na poziom wypracowanych wyników (zysków bądź strat) prowadzonej działalności. Artykuł stanowi kontynuację badań nad specyfiką i zróżnicowaniem poziomu efektywności podmiotów agrobiznesu w Polsce. Otrzymane wyniki i rezultaty wcześniejszych opracowań uzasadniają konieczność prowadzenia dalszych prac w tym zakresie, także przy wykorzystaniu kontraktów futures.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.450.58
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35978&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?