Ocena zmian w procesie starzenia się ludności w regionach krajów Grupy Wyszehradzkiej z zastosowaniem wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej

Grażyna Dehnel , Elżbieta Gołata , Marek Obrębalski , Marek Walesiak

Abstract

The study investigates the variation in population aging in four Central European countries: the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary, and across their NUTS2 regions in 2016 compared to 2005. The progress and variation in population aging in regions of the V4 countries was measured using selected multivariate multidimensional methods. In the reference period the process of population aging in the V4 countries and their regions accelerated considerably. The smallest changes could be observed in Slovakia and its regions. The study also revealed a slight decline in the degree of variation between regions in terms of population aging.
Author Grażyna Dehnel (WIiGE / KS)
Grażyna Dehnel,,
- Department of Statistics
, Elżbieta Gołata (WIiGE / KS)
Elżbieta Gołata,,
- Department of Statistics
, Marek Obrębalski - Wroclaw University of Economics
Marek Obrębalski,,
-
, Marek Walesiak - Wrocław University of Economics
Marek Walesiak,,
-
Other language title versionsAssessment of Changes in the Aging Process of Population in the Regions of Visehrad Group with the Application of Chosen Methods of Multidimensional Statistical Analysis
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No507
Pages39-52
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishstarość, skalowanie wielowymiarowe, dekompozycja Theila, miary agregatowe, program R
Keywords in Englishaging, multidimensional scaling, Theil decomposition, aggregate measures, R program
Abstract in PolishPrzedmiotem badania jest problem zróżnicowania starzenia się ludności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier, oraz w przekroju regionów NUTS2 tych państw w roku 2016 w porównaniu z 2005 rokiem. Do oceny zmian stopnia zaawansowania oraz zróżnicowania procesu starzenia się ludności w regionach krajów Grupy Wyszehradzkiej zastosowano wybrane metody statystycznej analizy wielowymiarowej. W analizowanym okresie nastąpiło znaczne przyspieszenie starzenia się ludności badanych państw i regionów. Najmniejsze zmiany zaobserwowano w Słowacji i jej regionach. Zmniejszył się nieznacznie stopień dysproporcji między regionami ze względu na proces starzenia się ludności.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.507.04
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44458
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-13)
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 30 : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?