Identyfikacja sieci powiązań w miejskiej turystyce biznesowej

Piotr Zmyślony , Grzegorz Leszczyński

Abstract

The aim of this paper is to propose a method for identifying business networks in urban business tourism which would most closely correspond to the development and promotional determinants of urban business tourism products. The complex structure of these products is connected with the general nature of tourism, the business tourism sub-segment, and the derivative nature of business tourist demand. The findings suggest that the most appropriate method is the network pictures method, proposed by the Industrial Marketing and Purchasing Group. It makes it possible to examine the structure of a network as well as the positions, relations, connections and networking activities of its participants from the perspective of a city (or an urban business tourist product). It also gives an opportunity to understand the motives for the actions of network participants, which is important in the analysis of the knowledge-sharing diffusion within a network.
Author Piotr Zmyślony (WGM / KT)
Piotr Zmyślony,,
- Department of Tourism
, Grzegorz Leszczyński (WZ / KSM)
Grzegorz Leszczyński,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsIdentifying Networks in Urban Business Tourism
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No3
Pages103-120
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polish sieci biznesowe, podejście sieciowe, turystyka biznesowa, network pictures, turystyka miejska
Keywords in Englishbusiness networks, network approach, business tourism, network pictures, city tourism
Abstract in PolishW artykule zaproponowano metodę identyfikacji sieci biznesowej w ramach miejskiej turystyki biznesowej, która w największym stopniu odpowiada uwarunkowaniom tworzenia i promocji miejskiego produktu turystyki biznesowej. Na jego skomplikowaną strukturę wpływają ogólne cechy turystyki, specyfika subsegmentów, które go tworzą, oraz pochodny charakter popytu turystycznego, który zgłaszają osoby podróżujące biznesowo. Z przeprowadzonych badań, mających charakter literaturowy, wynika, że najwłaściwszą metodą jest metoda network pictures, stosowana przez Industrial Marketing and Purchasing Group. Metoda ta daje możliwość identyfikacji i analizy struktury sieci, jak również pozycji, interakcji i relacji między podmiotami w niej działającymi, a także analizy podejmowanych przez te podmioty inicjatyw. Ponadto pozwala analizować nie tylko obraz sieci, ale zrozumieć motywy działań uczestników, co jest istotne ze względu na skomplikowany charakter miejskiego produktu turystyki biznesowej oraz analizę procesu dzielenia się wiedzą w jej obrębie.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_zmyslony_leszczynski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_06_zmyslony_leszczynski.pdf 177.78 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*14 (2020-09-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?