Absorpcja funduszy Unii Europejskiej a rozwój społeczno-ekonomiczny powiatów województwa wielkopolskiego

Marcin Spychała

Abstract

The purpose of this paper is to determine the relationship between the absorption of EU funds and changes in the level of socio-economic development. The research was carried out in three stages. In the first one, the level of development of the districts of the Wielkopolska voivodeship was determined. The second stage presents the diversification of the absorption of EU funds in these districts. In the third stage, the relationship between the size of the absorption and changes in the level of development in the system of factors of this development was determined based on the regression analysis.
Autor Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała
- Katedra Finansów Publicznych
Paginacja117-133
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Książka Małecka-Ziembińska Edyta (red.): Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 978-83-66199-93-4, [978-83-66199-74-3], 160 s.
Słowa kluczowe w języku polskimfundusze unijne, rozwój społeczno-ekonomiczny, miernik syntetyczny
Słowa kluczowe w języku angielskimEU funds, socio-economic development, synthetic indicator
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest próba określenia zależności między absorpcją funduszy unijnych a zmianami poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Badania przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym określono poziom rozwoju powiatów województwa wielkopolskiego. W drugim etapie przedstawiono zróżnicowanie absorpcji funduszy unijnych w tych powiatach. W trzecim etapie określono zależności między wielkością absorpcji a zmianami poziomu rozwoju w układzie czynników tego rozwoju na podstawie analizy regresji.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 23-04-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?