Absorpcja funduszy Unii Europejskiej a rozwój społeczno-ekonomiczny powiatów województwa wielkopolskiego

Marcin Spychała

Abstract

The purpose of this paper is to determine the relationship between the absorption of EU funds and changes in the level of socio-economic development. The research was carried out in three stages. In the first one, the level of development of the districts of the Wielkopolska voivodeship was determined. The second stage presents the diversification of the absorption of EU funds in these districts. In the third stage, the relationship between the size of the absorption and changes in the level of development in the system of factors of this development was determined based on the regression analysis.
Author Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała,,
- Department of Public Finance
Pages117-133
Publication size in sheets0.8
Book Małecka-Ziembińska Edyta (eds.): Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 978-83-66199-93-4, [978-83-66199-74-3], 160 p.
Keywords in Polishfundusze unijne, rozwój społeczno-ekonomiczny, miernik syntetyczny
Keywords in EnglishEU funds, socio-economic development, synthetic indicator
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba określenia zależności między absorpcją funduszy unijnych a zmianami poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Badania przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym określono poziom rozwoju powiatów województwa wielkopolskiego. W drugim etapie przedstawiono zróżnicowanie absorpcji funduszy unijnych w tych powiatach. W trzecim etapie określono zależności między wielkością absorpcji a zmianami poziomu rozwoju w układzie czynników tego rozwoju na podstawie analizy regresji.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 23-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?